Vilken glädje kommer Opcon, Stena och Guldkannan Towa att få av sin miljönyhet i december? Företagens egenintresse är också ett kriterium som avgör hur bra en innovation lyckas för miljön. Du har väl kommit ihåg att rösta på bästa miljönyhet i december, längst upp i höger kolumn! Kolla nedan för vidare information! Bilderna är från Flickr, i ordning uppifrån ur Photostream från Cobra_11, caliban23 och seafield

characterreputationskurenStena tar emot mängder av avfallsslag. Allt ifrån små elektroniska komponenter, tidningar och plastförpackningar till uttjänta bilar och vitvaror. En av 23 avfallstyper är Hem och Industrielektronik. Bildskärmar är en begränsad del av denna del. Det innovativa Röntgenglaset bedömer jag främst är viktigt för Stena för att det är ännu ett exempel på hur företaget driver miljöarbetet framåt. 

DollarraketskurenOpcon har fått en genombrottsorder på kärnkomponenter till ett helt nytt kalluftsaggregat för luftkylning av flygplan. Det stöds av Opcons systempatent. Ordern gäller 15 enheter och värdet är knappt 14 mkr. Det motsvarar drygt en procent av Opcons mål för omsättningen 201o. VD, Rolf Hasselström säger: – ”Det här har alla förutsättningar att bli en betydande framtidsprodukt för Opcon, med såväl tillverkning som  eftermarknad.” Produkten är miljöbra och lönsam för kund. Man kan installera 1-2 vid varje gate. Det finns många flygplatser och många gater. I förhållande till Opcons omsättningsmål för 2010 bedömer jag att detta har potential att bli en stor marknad.

SvenskasedlarroteradGuldkannan Towa når för första gången fram till industriell tillverkning. Det är en avgörande förutsättning för att lyckas sälja något. Men det räcker inte. Potentialen är mycket stor. Alla västerlänningar med egen trädgård borde tilltalas av konceptet bakom Towa. Men jag misstänker att innovationen är lätt att kopiera. Därför måste en marknad vinnas snabbt. Men nog borde initialinvesteringen kunna återbetalas bara med försteget in på den svenska marknaden.