Nu är det gott om tankar om det gångna året liksom om – 00-talet. För miljön har vi hört många domedagsprofetior. Men betydligt färre reflektioner om det positiva som hänt för vår miljö under 00-talet. Nu är det dags att lyfta de bra miljöhändelserna under det gångna decenniet.

Men först röstar Du väl för bästa svenska miljönyhet i decenniets sista månad. http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/opcon_stena_towa

Klicka här för min personliga lista med de 10 bästa miljönyheterna för svenskarna under 00-talet!

Miljö för vem? Det är en viktig fråga i sammanhanget. Lokalt kan det största vara ett nytt naturreservat eller en ny nationalpark eller varför inte ny miljöteknik i en lokal industri eller förvaltning. Här har ofta punktinsatser mot enskilda föroreningskällor stor betydelse. För jordens befolkning känner många att klimatet är det avgjort största problemet.

Min utgångspunkt är mest positiva händelser för svenskarnas miljö. För klimatet blir då perspektivet globalt eftersom recipienten är global. För föroreningar och övergödning blir det Östersjöns, resp. Nordsjöns tillrinningsområden. För kemikalier är det direkt påverkan på svenskar. För olika innovationer blir det den specifika effekten i vart fall. Jag täntke först försöka ranka men det är för svårt.

  1. Utvidgningen av EU med 12 länder i Östeuropa. Den leder till systematiska åtgärder i alla länder. Övergödningen av Östersjön och klimatpåverkan minskar radikalt.
  2. STERN-rapporten gjorde att Klimatfrågans ekonomiska betydelse blev tydlig för världens ledare. Dess kraftfulla beskrivning av de ekonomiska konsekvenserna av ”business as usual” har drivit på den politiska processen mer än överenskommelsen i FN:s klimatpanel.
  3. Miljöinnovation och miljöteknik fick kraftigt ökat intresse. I början av -00-talet var det nästan bara tävlingen Miljöinnovation och EU:s Life-program som tydligt fokuserade detta område. Nu kryllar det av information i media. Det har också kommit många fler och starkare initiativ både för EU och för Sverige.
  4. IT-utvecklingen ger allt effektivare styrsystem för förbränning, uppvärmning och kylning. Här kommer en stadig ström av innovationer. Jfr. tex. våra länkar BraKundstyrdFjärrvärme, DatorstöddTekniskDialog och KörutsläppsMjukvara.
  5. Innovationen Solvatten som har potential att drastiskt minska förbrukningen av brännved och annan energi i u-länder. I stora områden kan behovet av bränsle minska dramatiskt när vatten ej längre behöver kokas för att undvika sjukdomar. Jfr. vår länk i höger kolumn SolRenarVatten! Kolla också vårt inlägg om Solvatten efter att innovationen fått SKAPA-priset för bästa uppfinning.
  6. Köpenhamnsmötet som åstadkom vad som nu var politiskt möjligt för klimatet. Många är besvikna. Men mötet förband sig till ett gemensamt mål, vidare samarbete och en del pengar till utvecklingen. Det är bättre än att överenskomma utsläppsbegränsningar som är otillräckliga.
  7. Tillväxten av internet som gör det möjligt för allt fler att få allt bättre information allt snabbare. Kvaliteten blir bättre på de beslut som fattas för miljön. I och med decentraliseringen av informationen kan även beslut decentraliseras och bli mer effektiva.
  8. Förändringen i attityd till klimatet globalt sett.  Enligt ”The Guardian”  rankade Worldwatch Institute och FN de främsta farorna för planeten år 2000 utan att få med klimatet i toppen. I topp var då ekosystemkollpas genom bland annat avskogning och förlust av korallrev, tvåa var sjukdomar och trea var den globala fattigdomen. Nu är läget ett annat.
  9. Genombrottet för lågenergilampor. När Australien, EU och Canada nu bestämt sig för att ersätta de traditionella glödlamporna med lågenergilampor minskar energiåtgången mycket. Dessutom kan alla människor känna sig delaktiga i en klimatåtgärd.
  10. Introduktionen av handel med utsläppsrätter. Systemet har ännu barnsjukdomar. Men på sikt måste det vara rätt att skapa ett kommersiellt forum som styr pengar för klimatåtgärder till den mest lönsamma anvädningen.

Vad tycker Du? Välkommen att kommentera listan!