lampa-med-text-big-skurenLightlab driver på. Inte nog med att de vann nätröstningen om bästa miljönyhet i november, de skaffar också nya patent. Lågenergilampor är ju en av de få tillåtna användningarna av kvicksilver. Ligthlab ger hopp om att kunna ersätta lampor som kräver kvicksilver. Jag refererar två nya ansökningar till det Europeiska Patentverket (EPO) och ett beviljat patent i Kina.

Du har väl röstat på bästa miljönyhet i december, inlägget nedan!

Bilden på lampan är från Lightlabs hemsida. Förklaringar till strecken är uppifrån:

1: Katod av kolmaterial som behandlas för att få en yta med små skarpa spetsar (nanoteknologi);

2: Insidan av ett glasrör beläggs med luminiscerande lyspulver och utgör en anod;

3: Kolmaterialet innesluts i glasröret i vakum;

4-5: Spänning mellan kolspetsarna och lysröret;

6: Elektroner alstras från spetsarna och flödar till lyspulvret (fältemission);

7. Lyspulvret lyser (luminiscerar).    

Företagets hemsida hittar Du genom vår länk KvicksilvFriSparlyse under Miljöinnovationer, kategorin Gift: Ersätt/Minska. Klicka här för vidare information.

En ansökan till EPO gäller den elektriska styrningen av lampan. Det är ett resultat av det utvecklingsarbete som pågått under hösten 2009. Detta gav också de positiva mätresultat som uppnåddes och offentliggjordes i början på november 2009. Ansökan ska skydda nyckelkomponenterna hos LightLabs miljövänliga energisparlampa. Den är också  prioritetsgrundande.

  En ny anodstruktur utvecklats och patentsökts (prioritetsansökan) vid EPO. Den ger bättre värmeavledning vid ljusalstring. Samtidigt ljuset blir mer homogent. Den  baseras på LightLabs forskning för att förlänga energisparlampans livslängd. 

”De båda nya patentansökningarna innebär att LightLabs patentportfölj blir alltmera omfattande. Detta är viktigt med tanke på den kommande kommersialiseringen av energisparlampan”, säger LightLabs VD Bo Madsen i en kommentar.

 Kinesiska patentverket (SIPO har beviljat LightLab Sweden AB:s ansökan om patent relaterat till lampans anod. Det kinesiska patentet är del i en patentfamilj som även innefattar patentansökningar i USA, Europa, Indien och Taiwan.

 ”Det nya patentet är ett uttryck för vår strävan att nära koppla samman utvecklingsarbetet och patentskyddet. Kina är en viktig framtida marknad för LightLab för såväl tillverkning som försäljning”, säger Bo Madsen, VD i LightLab.

 Länk till inlägget med bästa miljönyhet i november. http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/lightlab_deflamo

 Vill Du ha allt vi skrivit om Lightlab så gå klicka på Lightlab bland nyckelorden i höger kolumn.