bergvärmeborrningSnart kommer bergvärmeteknik att lyftas till en helt ny nivå. Detta tack vare energi- och miljöexperten Willy Ocianssons uppmärksammade uppfinning. Tekniken har verifierats och de lysande testresultaten har lett till två nya patentansökningar. Nu ska metoden utvecklas i Inovas inkubator. Bilden är från Icca%Hasses phostream på Flickr.

– Den här tekniken effektiviserar en av framtidens främsta energikällor med cirka 30%. Och eftersom kostnadsökningen samtidigt är minimal är marknadspotentialen mycket stor, berättar Willy, som är grundare till företagen Willys Cleantech och Willys Garage.

Det är med andra ord ett område med stora kommersiella möjligheter som Willy Ocianssons uppfinning imponerar inom. Bergvärme är en energieffektiv metod för att värma och kyla fastigheter på. Metoden är mycket energisnål och har därför exploderat i popularitet de senaste åren. Idag ökar antalet installationer med cirka 30. 000 per år i Sverige. Inom en snar framtid spås dessutom en enorm ökning av antalet bergvärmekällor i världen.
– Innovationer som kan göra tekniken ännu mer effektiv har goda möjligheter att nå en omfattande global marknad väldigt snabbt, kommenterar Willy. Klicka här för vidare information.

Det var under ett seminarium med grundaren av bergvärmetekniken, professor Bo Nordell vid Luleå tekniska universitet, som Willy kom på den helt nya lösningen, som effektiviserar tekniken ytterligare. Året var 2007 och Willy skissade ner idén och visade den för Bo Nordell. Reaktionen var enastående. Willys idé visade en lösning på ett problem som Bo hade funderat på sedan 80-talet.

Det var ingen diskussion om att den världsledande professorn inom bergvärme skulle stötta utvecklingen av Willys nya idé.
– Att den i särklass mest kunniga inom branschen har lovordat idén har betytt väldigt mycket . Och kommer att göra det även i framtiden, inte minst som referens, berättar Willy.

Eftersom Willys lösning lovordades av Nordell, skickade han sin främsta doktorand, Muhammad Kharseh från Syrien, för att testa tekniken i Karlstad våras. Det som framkom vid testerna i borrhålet utanför Park 124 var över all förväntan.
– Muhammad gjorde en rad positiva upptäckter! Han trodde först att det hade blivit något fel, eftersom resultaten helt enkelt var för bra för att vi skulle kunna tro att det var sant, berättar Willy.
Men efter noggranna tester och nya upptäckter kunde doktoranden Muhammad konstatera att Willys borrhålsteknik förbättrar kapaciteten med nästan 30 % jämfört med tidigare.

Under testperioden kom både Willy och Muhammad dessutom på varsin ny lösning som kommer att förbättra tekniken ytterligare. Det har lett till att de har sökt varsitt nytt patent.
– Jag har blivit väldigt styrkt i tron på min tekniska lösning efter att ha fått den noggrant testad. Att dessutom ha stöd från Bo Nordell och Muhammad Kharseh gör att ingen kan tvivla, berättar Willy, som själv anses vara en av de främsta energiexperterna i Sverige.

I oktober visades den unika tekniken under RAMP09. Det var för första gången uppfinningen presenterades för marknaden. Det finns enligt Willy flera sätt för att tjäna pengar på idén. Licensiering, det vill säga att aktörer betalar för att få använda tekniken, kan bli ett alternativ. Intresset är redan stort.
– Jag har blivit kontaktad av ett antal kommersiella aktörer, berättar han.

Att det finns stor kommersiell potential i Willys uppfinning är därmed ingen överdrift. Varje år ökar antalet borrhålssystem i världen med 10 %. Willys teknik kommer att kunna användas i samtliga borrhål och vilket innebär att cirka 150. 000 nya borrhål per år kommer att kunna förses med Willys teknik. Det är många miljoner kronor i omsättning för denna värmländska uppfinning.
– Jag har stora förhoppningar om att den här metoden kommer att sätta standard inom all modern borrhålsteknik i framtiden, avslutar Willy.