Opcons Australiensamarbete går vidare. Opcons Powerbox är vår länk GörElavSpillvärme i högerkolumn i kategorin EffektivMtrlEnergi. Delägda Enerji Ltd har presenterat resultaten från en förstudie. Den gäller de ekonomiska och tekniska förutsättningarna för installation av Opcon Powerbox vid Alinta’s (tidigare Babcock & Brown Power Services) gas- och kolkraftverk i Australien. Klicka här för tusentals Gigawattimmar återvunnen energi.

Enligt Enerji ska förstudien ha fastställt ett utrymme för 12 Opcon
Powerbox vid Alinta’s 105 MW gaseldade kraftverk.Dessa har möjlighet att producera 9 MW el från spillvärme under nuvarande driftsförutsättningar. Mot den bakgrunden pekar Enerjis beräkningar på en initial potential i Australien för 431 Opcon Powerbox och en elproduktion motsvarande 2,817 GWh för återvunnen energi enbart från gasturbiner.

431 Powerbox motsvarar en försäljning för produkten på enbart denna marknad på mer än 4 miljarder kronor. Det är fyra gånger försäljningsmålet för hela Opconkoncernen för 2010. Men det är bara det mest lönsamma segmentet för Australiska kunder. Detta segment motsvarar ca 15 % av den Australiska energiproduktionen från fossila källor.  

Jag bedöme att syftet med studien inte har varit att skatta totala marknaden för Powerbox i Australien. Det har snarare varit att identifiera det mest lönsamma segementet för den initiala markandssatsningen. När Powerboxen kommer i industriell produktion och praktisk användning förefaller det troligt  att den kommer att ta en stor del också av denna marknad.

Jag tror Opcon är Sverigebäst på bra miljönyheter. Klicka här så får Du se vilken lång härlig lista på miljönyheter de levererat: http://evolveu.bloggsida.se/?s=opcon