bixiastocke kvarnskurenAlla som vill bygga nytt eller utveckla befintliga kraftverk som producerar förnybar el, kan ansöka om medel från Bixia Miljöfond. Den kan också stödja utbildning och ungdomsverksamhet inom området. Bixias bild är på Leif Jarl och hans hustru. De har fått medel ifrån fonden för att göra beräkningar och sammanställa hur arbetet med deras vattenkraftsstation Stocke kvarn går.

Sedan april 2008 har fonden delat ut 1,2 Mkr. Stödet ska gåt till innovationer, bygglov, produktionsberäkningar eller ny teknik. Nu delar den ut 500 000 kr två gånger om året.Hittills har det varit 7000 till 80 000

Till första ansökningsperioden 2010 prioriterar fonden stöd till pilotprojekt och demonstrationsanläggningar för förnybar energiteknik, 😆 gärna med fokus på mikro-el produktion. Men den fortsättter också att stödja förstudier och projektering för småskalig vattenkraft (kraftverk upp till 1500 kW) och vindkraft. Klicka här för mer om hur Du får stöd.

Stöd kan också utgå till: i) De som vill bilda kooperativ eller ekonomiska föreningar för förnybar energiproduktion; ii) Inventeringar, utredningar, dokumentationer och publikationer som kan belysa nya aspekter av förnybara energikällor; iii) Ungdomar inom SERO som kan söka stöd till projekt inom energiteknik och utbildningsverksamhet. SERO är Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation. Det  är en ideell och   politiskt obunden förening som arbetar för en omställning från fossil till förnybar   energi, för energieffektivisering och en hållbar samhällsutveckling.

I ansökan skall projektet beskrivas så utförligt att det går att bedöma om stöd bör beviljas. Under varje halvår kommer cirka 500 000 kr att fördelas ut som stöd till olika projekt. Ansökningarna ska vara Bixia tillhanda senast 2010-03-31.

Pengarna kommer från Bixias privatkunders fasta årsavgift. Varje månad går 45 öre av den till Bixia miljöfond. Sammanlagt handlar det om cirka 1 miljon kronor om året. Pengarna i fonden går till lokala aktörer som producerar förnybar el från exempelvis sol, vind och vatten. På så vis är alla Bixias privatkunder med och bidrar till mer förnybar energi. 

Vill du veta mer om hur du ansöker om stöd så kolla hemsidan för Bixia Miljöfond! http://www.bixia.se/Bixia/Om%20Bixia/Bixia%20miljöfond/Bixia%20Miljöfond.html