joakim_bystrom_foto_kristofer_lonna_largeAbsolicon går vidare. Vår länk SolKoncentratorElvärme finns i kategorin EffektvMtrlEnerig i höger kolumn. Nu öppnas hela Europa för den svenska solfångaren som koncentrerar solen! Sveriges Provning och Forskningsanstalt har utfärdat den åtråvärda Keymark-certifieringen till Absolicons solfångare.

– Certifieringen ger grönt ljus för vår teknik, säger VD Joakim Byström, på bilden från Absolicon.

Genom Keymark certifieringen är solfångaren godkänd i hela EU. I många länder berättigar certifieringen dessutom till bidrag. I Spanien, där solvärme är obligatoriskt på alla nya hus, är bidraget 30 %. Klicka här om Du vill veta mera!!

Absolicon är det andra företaget i Sverige som tilldelats den åtråvärda märkningen. Kraven är hårda. Det gäller inte bara solfångarens prestanda. Dessutom testas den för täthet, vindlaster och höga temperaturer. Företaget måste också ha ett kvalitetssystem som försäkrar tillverkning med hög kvalité.

– Svårast att klara är överhettningsproven. Eftersom vi koncentrerar solljuset kan vår solfångare bli mycket het, över 260 grader, och det gäller att alla rör och kopplingar klarar det.

Det var i sista ögonblicket som testningen fullbordades. Provningen i Borås försenades och plötsligt tog den svenska sommaren slut. För att kunna avsluta testningarna var man tvungna att transportera den 10 meter långa solfångaren i en enorm trälår till södra Italien. Men hjälp av den italienska solen kunde de sista proven göras i november och den 30 december utfärdades certifikatet.

– Provningarna i Sverige och Italien visar att vi har mycket bra prestanda. Vid en installation på ett närvärmenät med 75 C arbetstemperatur producerar vi 50 % mer solvärme höst, vår och vinter än vanliga solfångare.

Företaget lanserar nu ett nytt sätt att få solvärme, berättar Joakim Byström.

Vi har världens bästa solenergisystem för stora byggnader och närvärmenät. Vi kan koppla in direkt på värmenätet utan tankar och få hög verkningsgrad. Vårt enda krav är att det finns plats för minst 100 m2 på byggnadens tak eller på marken bredvid.

Absolicon räknar med en stor anstormning av intresserade, speciellt från hyresfastigheter, hotell och industrier som använder mycket varmvatten. Tillverkningen sker i huvudsak i Sverige med en mindre fabrik för montering i Spanien.

Vi har skrivit en artikel om bland annat viktiga faktorer för Absolicons utveckling för Uppfinnaren & Konstruktören, ”Stabilt….” : http://evolveu.bloggsida.se/eco-innovation-i-media Scrolla ner långt på sidan så hittar Du den.

I november 2009 rapporterade vi om Absolicons genombrottsorder i Spanien. Länk till: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/absolicon-spanien-expansion

Alla inlägg om Absolicon: http://evolveu.bloggsida.se/?s=absolicon