Stormfågeln AB förslår avveckling av verksamheten. 😥 Det känns synd för denna bränslesnåla fartbåt kan göra 58 knop. Kolla videon på mindre än en minut.

[youtube]YijHuW1eq0A[/youtube]

Det är en möjlighet för annat företag att apportera in sin rörelse i Stormfågeln. Då får man på ett snabbt och billigt sätt tillgång till en etablerad marknadsplats på börsen. Stormfågeln är vår länk BränsleSnålFartbåt i kategorin EffektMtlrlEnergi i höger kolumn. Klicka här för mer ur pressmeddelandet. Bolaget har under det senaste året lagt ner mycket arbete på att försöka hitta en intressent att samarbeta med eller som kunde vara beredd att överta rörelsen helt eller delvis. Det har i första hand rört sig om stora internationella företag som tillverkar och/eller konstruerar så kallade drivlinor, dvs propelleraxlar och propellrar. Trots flera positiva signaler har något avtal ännu ej kunnat komma till stånd. Under denna tid har bolagets likviditet blivit alltmer ansträngd.

Bolaget står nu inför att endera göra en nysatsning och besluta om ännu en nyemission, detta skulle enligt styrelsens mening kräva ett delvis nytt affärskoncept och att betydande belopp satsas inom en snar framtid, eller att under ordnade former avveckla bolagets verksamhet. Styrelsen föreslår sistnämnda väg. Detta utesluter inte att någon ny affärsmöjlighet kan uppkomma under tiden eller att något annat företag vill apportera in sin rörelse i Stormfågeln AB och därigenom på ett snabbt och billigt sätt få tillgång till en etablerad handelsplats för aktier och ett stort antal befintliga aktieägare.

Mot bakgrund av ovanstående har bolaget idag kallat aktieägarna till en extra bolagsstämma att hållas på Lindskog Malmström Advokatbyrå, Östermalmsgatan 87 E torsdagen den 18 februari 2010 kl. 16.00.

Kallelsen finns tillgänglig på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se.

 Kolla inlägget med videos på hur snabb Stormfågeln är: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/stormfageln-videos

Våra tidigare inlägg om Stormfågeln är på: http://evolveu.bloggsida.se/?s=Stormf%C3%A5geln