Peepoople kvinnaBajspåsen, Snålbilen eller Värmeåtervinnaren? Vilken blir Sveriges bästa miljönyhet i januari? Miniföretaget Peepooples påse har utsett till en av världens bästa affärsidéer. Luleåstudenternas snålbil Baldos II har klarat över 15 mil på en liter soppa. Börsnoterade värmeåtervinnaren Opcon Powerbox ser lönsam väg in på jättemarknad. Vilken var Sveriges bästa miljönyhet i januari? Ta chansen att påverka genom att kommentera och rösta!  Nätröstningen avslutas lördag 13/2 kl. 15.00.

Vi har nominerat tre av många härliga miljönyheter till omröstningen. De bästa miljönyheterna gäller utveckling som med vinstintresset kan sprida bra  miljöbeteende. i vill glädja våra besökare. En positiv nyhet om en miljöinnovation ger hopp om bra miljölösningar. Vi hoppas det gör Dig glad. Vilken nyhet tycker Du är bäst på det? Det är den bästa nyheten. Rösta på ett av alternativen längs upp i höger kolumn!:   

1. Bajspåsen, Peepooples Peepoo-toalett har valts till ”Top 10 Business ideas 2010” av Springwise.com. Det är ett oberoende internationellt innovationsnätverk. Peepoo är självsanerande och biologiskt nedbrytbar. Billerud utmärker sig åter på miljösidan och är med och tar fram den första storskaliga produktionsanläggningen. (Foto från Ecosan hos flickr). Rösta på Peepoo-bag!

BaldosII_Erica – Nomineringen till ”Top 10 Business ideas 2010” innebär att många människor tror på Peepoo som idé och innovationsföretag. Det är underbart att få en bekräftelse internationellt på att Peepoo är en innovativ och hållbar lösning på ett gigantiskt världsproblem. Vi har ett mycket spännande år framför oss! säger Camilla Wirseen, Project Director Peepoople.

 2. Snålbilen, Baldos II gör 15 bilmil/liter. Minibilen är röd som ett lingon. Den är tillverkad av studenter vid Luleå tekniska universitet. I januair bevisades att den är Sveriges bränslesnålaste bil vid test och prestandakörning i Noliahallen i Piteå. De mätningar som gjordes vid körningar i Noliahallen på torsdagen visar att Baldos II förbrukar motsvarande 0,065 liter bränsle per mil. Baldos II är godkänd av Svensk Bilprovning för trafik på svenska vägar. Testet visar att den idag kan köra 152,2 kilometer på en liter bränsle. Rösta på Baldos II!

OpconPowerbox 3. Värmeåtervinnaren, börsnoterade Opcons Powerbox har fått mycke uppmuntrande resultat från Australien.Delägda Enerji Ltd har presenterat resultaten från en förstudie. Den gäller de ekonomiska och tekniska förutsättningarna för installation av Opcon Powerbox vid Alinta’s (tidigare Babcock & Brown Power Services) gas- och kolkraftverk i Australien.

Enligt Enerji ska förstudien ha fastställt ett utrymme för 12 Opcon
Powerbox vid Alinta’s 105 MW gaseldade kraftverk.Dessa har möjlighet att producera 9 MW el från spillvärme under nuvarande driftsförutsättningar. Mot den bakgrunden pekar Enerjis beräkningar på en initial potential i Australien för 431 Opcon Powerbox och en elproduktion motsvarande 2,817 GWh för återvunnen energi enbart från gasturbiner. Detta segment motsvarar ca 15 % av den Australiska energiproduktionen från fossila källor. Rösta på Opcon Powerbox.  

Gå till rubriken omröstningar längst upp till höger och rösta på den nyhet som gläder Dig mest! Kommentera om Du vill påverka andra!