recyclingunitedRecycling United tar miljödesign vidare. Företaget introducerar återvinningsstolen – en engångsmöbel som samtidigt är ett återvinningskärl. Det är en ny  lösning för en mer miljömässigt effektiv hantering av kontorsavfall. Glädjande!

Du har väl redan röstat på bästa miljönyhet i januari: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/miljonyhet-januari

Återvinningsmöbeln Green Seat är helt tillverkad av återvunnet material Den ingår i ett koncept som kallas Recycling Service. Företag och organisationer kan köpa, eller prenumerera på, en engångsmöbel som samtidigt är ett avfallskärl. Möbeln i sig är sedan totalt återvinningsbar tillsammans med det avfall som läggs i och helt färdig för att skickas direkt in i återvinningsprocessen.

 ”Visst kan man tycka att möbeln i sig bara är en gimmick, men faktum är att det redan idag finns en efterfrågan på miljöeffektiva möbellösningar för tillfälliga utställningar och evenemang. Tänk bara på de behov som Stockholms Stad har under Miljöhuvudstadsåret 2010 och vilka profileringsmöjligheter den här lösningen innebär”, säger Sebastian Tamm, VD och grundare Recycling United. ”Jag tror också att det finns en växande efterfrågan från miljömedvetna företag som idag ofta har återvinningsprocesser som inte är miljömässigt optimerade. Klicka här för mer om detta roliga nya sätt att tänka!

Green Seat är designad av den Stockholmsbaserade miljödesignern Sergej Gerasimenko på Returdesign och helt tillverkad av återvunnet material. Det kommer gå att både köpa möbeln (från 799 kr) och att  prenumerera på den som en återvinningstjänst (från 499 kr/mån). Varje möbel kan också profileras med egen text eller logotyp

Recycling United är ett nystartat svenskt företag som helt fokuserar på innovativa återvinningslösningar och effektiv hantering av återvinningsmaterial. Tjänsten Recycling Service, där den återvinningsbara engångsmöbeln ingår, är det första konceptet som introduceras till marknaden. Men, fler är på gång.

”Mina många år i återvinningsbranschen har gett mig värdefulla insikter om de behov som finns ute i näringslivet, men också om de många mer miljöeffektiva lösningar som är möjliga”, säger Tamm. ”Miljömässig återvinning är definitivt en bransch som står inför förändring, jag tror att den allra största potentialen ligger i att göra det enklare för företagen att agera mer miljövänligt och det är också här vi kommer att växa”.

Recycling United grundades 2009 i Stockholm och arbetar idag med miljömässig återvinning inom såväl process som produktområdet. Verksamheten är idag uppdelad i två affärsområden, trading – det vill säga handel med återvinningsmaterial – och återvinningskoncept riktade mot företag, föreningar och organisationer. www.recyclingunited.com