seabasedihavetSeabased har fått investeringsstöd från Energimyndigheten. Det går till den planerade fullskaliga vågkraftparken utanför Smögen i Sotenäs kommun. Seabaseds hemsida är vår länk VågEnergiOmvandlare i kategorin FörnyarEnergi bland miljöinnovationer i höger spalt.

Energimyndigheten bidrar med 139 miljoner kronor av den totala investeringen på ca en kvarts miljard kronor. Med demonstrationen hoppas Fortum kunna utveckla vågkraften till ett betydande energislag inom Europa. Bilder från flickr, Stefan Sjödin, Fortum, ovan testanläggningen vid Lysekil, nedan principskuss på jurdet fungerar.

SeabasedbojI maj 2009 lämnade Seabased i samarbete med Fortum, in en ansökan till Energimyndigheten om investeringsstöd till programmet för förnybar energi.

-”Vi är glada över Energimyndighetens positiva besked idag. Framtiden ser lovande ut om tekniken kan utvecklas till att bli pålitlig och konkurrenskraftig. Vi fortsätter planeringen och väntar nu på tillstånd från miljödomstolen och EU. Vi påbörjar nu planeringen för elnätskopplingar och koncessionsansökningar och hoppas på en snabb tillståndsprocess”, säger Göran Hult, Senior Advisor Fortum Power.

 Tekniken är ännu inte kommersiellt utvecklad. Men den planerade vågkraftparken ska bli världens största fullskaliga anläggning i sitt slag när 420 aggregat kopplas samman. Effekten blir ca 10 MW. Klicka här för vidare information!

Miljökonsekvensbeskrivningen är inlämnad tillsammans med tillståndsansökan. En granskning från EU avgör om Fortum får ta del av det beviljade investeringsstödet. Den planerade investeringen kräver ett investeringsbeslut i Fortum.

Bakgrund
Energimyndigheten har fått i uppdrag att stötta och stimulera utvecklingen av kommersiellt gångbar förnyelsebar energiproduktion genom investeringsstöd. Myndigheten har tidigare beslutat om fyra projekt, Fortums och Seabased Industrys projekt är det femte och sista inom detta program.

Seabased Industry AB är ett Uppsalabaserat företag som utvecklar en ny teknik för att utvinna energi ur havsvågor. Företaget är nära kopplat till den forskning om vågkraft som sker vid Uppsala universitet.