SkellefteåAustralienflaggaOpcons miljöteknik tar ett nytt steg för miljön. Det gäller ett samarbete med Skellefte Kraft för lönsam elproduktion vid mindre värmeverk. Det finns över 100 fjärrvärmenät med förbränningsanläggningar utan kraftvärme i storlek 11-80 GWh. Deras totala kapacitet är över 3 TWh. Dessa kan förhoppningsvis använda en ny applikation av Opcon Powerboxtekniken, se vår länk GörElavSpillvärme i kategorin EffektivMtrl/Energi bland Miljöinnovationer i höger spalt.

Samarbetet bygger på Opcons vidare utveckling av sin Powerboxteknik för att göra el även från ånga. Detta öppnar för en rad nya applikationer inom kraft- och processindustri samt rederinäring. Ur miljö- och lönsamhetssynpunkt är denna potential än viktigare. Vi illusterar med Australiens fallga i Skellefteå mht den stora potentialen Opcons samarbeten där. Bilden är från flickr, Paul in Skellefteås fotostream. Klicka här för vidare information!

Skellefteå Kraft är en av Sveriges största elproducenter. Projektet ha stor potential såväl ekonomiskt, som för klimat och miljö. Det delfinansieras av Energimyndigheten. Installationen sker vid ett av Skellefteå Krafts mindre värmeverk under mars 2010. Investeringen skulle enligt en förstudie gjord av Skellefteå Kraft kunna bli lönsam redan vid 2009 års elpriser.

– ”Det finns flera intressanta möjligheter för vår teknik inom kraftindustrin även om vi ser en långt större potential inom bl.a. processindustrin. Samarbetet med Skellefteå Kraft, som själva investerar betydande summor för att vi tillsammans ska kunna utvärdera tekniken i en ny applikation, visar på Skellefteå Krafts ambitioner vad gäller möjligheterna till kostnadseffektiv elproduktion också i mindre anläggningar. Tillsammans med stödet från Energimyndigheten ger det också en fingervisning om att fler än vi ser en betydande ekonomisk potential i de här applikationerna”, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.

– ”Skellefteå Kraft har en ambition att ligga i framkant i utvecklingen inom energi och biobränsle. Att i befintliga mindre anläggningar kunna komplettera för elproduktion är mycket intressant. Det stämmer dessutom väl överens med samhällets mål avseende miljö-, klimat- och energipolitik. Kraftvärme, som är gemensam produktion av värme och el, har den fördelen att produktionen sker nära kund och därmed fördelaktig ur distributionssynpunkt. Samarbetet med Opcon kring projektet har hittills varit gott” säger Lars Atterhem, affärsområdeschef Värme, Skellefteå Kraft.