Stormfågeln hotade med nedläggning i slutet av januari. Stormfågeln är vår länk BränsleSnålFartbåt i kategorin EffektMtlrlEnergi i höger kolumn. Bakgrunden var likviditetsproblem. Naturligtvis var hotet om nedläggning en besvikelse för många mljövänner inkl. mig. Det verkar som om styrelsen har gått bakom ryggen på sin huvudägare när den fattade beslutet om nedläggning. Huvudägaren har nu agerat för att stoppa nedläggningen. Dagens Industri skrev negativt om huvudägarens agerande. Klicka här för huvudägarens uttalande på Dagens Industris sajt, Några citat som belyser dagsläget och länk till vårt tidigare inlägg.

Så här skriver Torbjörn Eriksson, Konstruktören av Stormfågeln och EDI-turbinen och huvudägare i en kommentar till en artikel i Dagens Industri (Jag har valt att redigera minimalt i hans text, som jag inte till alla delar förstår):

”Jag har i många år jobbat med Stormfågeln men lämnade styrelsen för några år sedan. Syftet med projektet var att få fram ett hög effektivt framdrivnings system för större snabbgående fartyg. Detta har uppnåtts och över förväntan. Stormfågeln fick stor uppmärksamhet vid konferensen FAST 2009 i Athen. Vidare så finns white paper på systemets potential. Ett exempel : Man skulle kunna köra en passagerar färja i 35kn med 30-40% mindre bränsleförbrukning.

Min tanke var/är att man skull kunna bygga upp en helt ny varvsindustri på detta koncept om det blir i Sverige eller utomlands är nog mer en politisk fråga. Att lägga ner detta projekt som förslagits skulle vara skandal. Tyvär riktas nu kritiken mot allt utom det faktum att jag vill rädda detta projekt.

När man nu som jag är utfattig och skulder till höger och vänster är man tacksam för dom som ställer upp och hjälper. Hur skulle ni själva agera i min situation ställ er den frågan , det är lätt att slänga kommentarer hit och dit. Dessutom så vill jag hjälpa dom aktie ägare som har lagt sina pengar i detta projekt. Om ni vill kan ni titta på Stormfågeln på youtube. Och ett litet citat:
”Vilken ynkrygg som helst kan utkämpa en strid när han är säker på att vinna ; men visa mej den som har mod att kämpa när han är säker på att förlora.”

Miljöinnovation och EU 30/1 i år: 

Bolaget har under det senaste året lagt ner mycket arbete på att försöka hitta en intressent att samarbeta med eller som kunde vara beredd att överta rörelsen helt eller delvis. Det har i första hand rört sig om stora internationella företag som tillverkar och/eller konstruerar så kallade drivlinor, dvs propelleraxlar och propellrar. Trots flera positiva signaler har något avtal ännu ej kunnat komma till stånd. Under denna tid har bolagets likviditet blivit alltmer ansträngd.

Bolaget står nu inför att endera göra en nysatsning och besluta om ännu en nyemission, detta skulle enligt styrelsens mening kräva ett delvis nytt affärskoncept och att betydande belopp satsas inom en snar framtid, eller att under ordnade former avveckla bolagets verksamhet. Styrelsen föreslår sistnämnda väg.

Calle Froste i Affärsvärlden om förra nyemissionen som inte gav mersmak :

”När utvecklingsbolaget Stormfågeln på torsdagen blev klar med sin emission blev den dyr.  22 procent av emissionen försvinner i omkostnader.” …” Emissionen drog in 2,3 miljoner kronor när 1,6 miljoner aktier nytecknades” ….”Siffran kan jämföras med de förhoppningar som angavs i det prospektliknande så kallade memorandum (som ersätter prospekt vid mindre emissioner) som publicerades tidigare i höstas. Där hette det att upp till 9 miljoner kronor kunde dras in, före omkostnaderna som angavs till 500 000 kronor.”

Realtid.se: 

Från Realtid.se:

”Det var den 29 januari som Aktietorgsnoterade Stormfågeln meddelade att styrelsen föreslår en ordnad avveckling av verksamheten. En extra bolagsstämma ska hållas på torsdag denna vecka för att formellt godkänna planerna. Nu visar det sig att styrelsen, med ordföranden Magnus Ullman, samt vd:n Peter Wasmuth avsattes redan den 26 januari i samband med en extra bolagsstämma. Någon information har inte gått ut till aktiemarknaden.

Bolagsverket godkände förändringarna på måndagen, trots att någon formell kallelse till stämman aldrig skickades ut. Enligt protokollet deltog ett 15-tal ägare på stämman. Ägare till 1,3 miljoner A-aktier och 7,4 miljoner B-aktier var närvarande vid stämman. Vid stämman valdes uppfinnaren och storägaren Torbjörn Eriksson in i styrelsen. Nya ledamöter är även Johan Borgensköld, Göran Sund och Karl Wallman. Till tillförordnad vd har den nya styrelsen utsett Anders Ardestam.
….

”Just nu håller den nya styrelsen och ledningen på att ta kontrollen över bolaget. Torbjörn Eriksson kan därför inte ge några ytterligare kommentarer om vilka planer som finns för verksamheten. Mer information om planerna väntas senare i veckan.”

Pressmeddelande på Aktietorget:

”Undertecknade, fram till den 15 februari 2010 registrerade styrelseledamöter och VD för Stormfågeln AB (publ), har idag informerats om att Bolagsverket registrerat nya styrelseledamöter och VD för bolaget.” ….” Formellt är därmed undertecknade förhindrade att agera i bolagets namn.” ……” Undertecknade förutsätter att Torbjörn Eriksson kommer att medverka vid den extra bolagsstämma bolaget behörigen kallat till den 18 februari 2010 och vid denna extra bolagsstämma effektuera de förändringar han önskar i ledningen av Stormfågeln AB (publ).”

Det blir spännande att se vad som händer. Men än lever ett litet hopp för Stormfågeln. 

Vårt inlägg om nedläggning: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/stormfageln100130

Kolla inlägget med videos på hur snabb Stormfågeln är: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/stormfageln-videos