Två fina miljöinnovationer presenteras i nya numret av NTT Såg & Trä. Det gäller tejptätning av virkestorkar och elspulser mot rötsvamp. Klicka här för mer ur pressmeddelandena. 😀

Otäta virkestorkar innebär inte bara energislöseri, de ger också ett sämre torkresultat. Jan Nilsson i Knislinge har utvecklat en metod att täta torkar med en mycket tålig specialtejp.

Att täta läckande fogar i virkestorkar med tejp låter kanske inte helt övertygande. Men så är det inte heller någon vanlig gaffa-tejp som Jan Nilsson använder, utan en speciell armerad och elastisk gummitejp som fäster bra på betong.
Efter att ha använt metoden i 16 år vet han att det fungerar, och det kan också intygas av kunderna:
– Janne har tätat två kanaltorkar här och den första har nu körts i två år. Jag kan säga att skillnaden är mycket stor både vad det gäller torkresultat och energiåtgång, säger torkskötaren Crister Agerhal, torkskötare vid BooForssjös sågverk i Hjortkvarn.

Norska forskare har sökt patent på en ny teknik för rötskydd av trä. Med hjälp av svaga elpulser genom träet kan rötsvampar och mögel hållas borta.

Andreas Treu och Erik Larnoy på det norska Instituttet for Skog og Landskap i Ås har i en serie laboratorieförsök visat att elpulser förhindrar rötsvamp att bryta ner träet medan oelektrifierade bitar i samma kärl ruttnar helt.
– Metoden ger ett träskydd som är helt fritt från gifter och annan negativ miljöpåverkan. Strömmen som används är mycket svag och med pulserna blir strömförbrukningen så låg att det är försumbart, säger Andreas Treu, en av forskarna bakom den innovativa och patentsökta tekniken.
Men tekniken är ännu bara i sin linda och mycket arbete återstår innan det kan bli tal om kommersiella tillämpningar.

– Jag ser ljust på möjligheterna, men det är ännu för tidigt att säga hur framtida system med det här träskyddet kan komma att se ut. Men rent teoretiskt kan metoden användas i allt från träfasader till kraftledningsstolpar och lekparksutrustning, säger Andreas Treu.