Miljöpengar kan fås i samarbete med IVL. De erbjuder möjlighet att samfinansiera forsknings- och utvecklingsprojekt med syfte att göra svensk industri mer miljöanpassad och resurseffektiv. Klicka här för mer info. och kontaktdetaljer. IVL kan vara med och betala upp till 50 procent av kostnaden i ett forskningsprojekt. Detta under förutsättning att forskningen har ett vidare samhällsintresse. Om du jobbar på ett svenskt företag och har en intressant miljörelaterad frågeställning som du vill ha besvarad så IVL för en diskussion om ett möjligt samarbete. Kravet i samfinansierade projekt är att resultaten är offentligt tillgängliga. Just nu har vi flera projekt med fokus på vattenfrågor och nya projekt kan initieras löpande under hela året. Kontaktperson:  John Munthe, tel. 031-725 62 56