manodosbox_largeManodo vann sin delkategori i Living Labs VM i Mobila Tjänster. 😆  Den hölls i samband med den fjärde världskongressen för den mobila industrin (GSMA) i Barcelona. Kategorin som Manodo vann heter ”Cultural and Societal Participation and Collaboration Tools”. Det är en extra heder att vinna denna kategori. En internationell jury har bedömt efter kriterierna Innovationshöjd, Potentiell effekt och Marknadspotential. 

Manodo tävlade med applikationen Energy Saving through Smart Applications”, en tjänst för individuell mätning och presentation av energiförbrukning som utvecklats tillsammans med Svenska Bostäder i Stockholm och Bostadsbolaget i Göteborg.

Med fem steg gör den det möjligt att spra mycket energi. Detta både för fastighetsägare och de boende i flerbostadshus. De är:

  • 1. Mäta & Analysera energianvändningen på fastighetsnivå
  • 2. Datoriserad styrning av värme och ventilation
  • 3. Driftövervakning via webb & telefon
  • 4. Individuell mätning och debitering av energianvändningen i varje lägenhet
  • 5. Pedagogisk presentation för de boende via webb, TV, mobil och lägenhetsskärm. Bilden visar en lägenhetsskärm från Manodos Pressmeddelande. Klicka här för uttalanden från Svenska Bostäder. Bostadsbolaget i Göteborg och Manodo.

”Att Svenska Bostäder får internationell uppmärksamhet för bolagets långsiktiga och målmedvetna miljöarbete är mycket glädjande. Genom applikationen får våra hyresgäster möjlighet att både påverka sin egen miljöpåverkan och sin månadskostnad när debiteringen följer förbrukningen, säger borgarrådet Joakim Larsson (M), ordförande i Svenska Bostäder.”

”Det är roligt att se att den lösning vi varit med att utveckla även står sig väl internationellt. Vi vill hjälpa våra hyresgäster att spara energi och få tillgång till smarta tjänster då vi anser att det överensstämmer väl med vår syn på modern fastighetsförvaltning”, säger Bertil Rignäs, VD för Bostadsbolaget i Göteborg.

 ”Vi är stolta över att vårt samarbete med Svenska Bostäder och Bostadsbolaget resulterat i lösningar för energieffektivisering och boendekommunikation som vinner globala priser. I slutändan är det givetvis viktigast att de boende ges möjligheten att förstå och sänka sin energianvändning och det tycker jag vi lyckas bra med”, säger Johan Stråkander, Marknadschef, Manodo AB.

 Mer om Manodo: http://evolveu.bloggsida.se/