Vertical windVertical Wind börjar nu installationen av Sveriges första större vertikalaxlade vindkraftverk. 😆 Det är vår länk Vertikala Vindkraftsverk i kategorin Förnyar Energi i höger spalt. I samarbetet ingår E.ON  och Falkenberg Energi. Kraftverket är en prototyp för att demonstrera ett helt nytt koncept för vindkraft. Energimyndigheten stöder projektet.

Principen bakom ett vertikalaxlat vindkraftverk är samma som får ett flygplan att lyfta. Kraftverkets vingar har en profil som får dem att vilja lyfta, men då vingarna sitter fast i en turbin på vindkraftverket är det just den kraften som driver turbinen som – via en generator – tillverkar elektricitet.

– Fördelen med ett vertikalaxlat vindkraftverk är att det är billigare att driva och att det har potential att låta mindre. Detta tack vare att vi har tekniken på marknivå, förklarar Vertical Winds VD Björn Hellström. Klicka här för mer om ingående innovationer!

Den nya konstruktionen innehåller en rad innovationer.

– En unik fördel är att vindkraftverket styrs elektriskt till skillnad från landets övriga som är mekaniskt reglerade, säger Björn Hellström och tillägger att tornet dessutom är byggt av träkomposit i stället för stål och betong. Något som ger en rad ekonomiska, miljömässiga och tekniska fördelar. Träkomposit är i det här fallet en produkt bestående av glasfiber och limträbalkar. Sammansatta för att nå optimala egenskaper.

Totalt ska fyra vertikalaxlade vindkraftverk byggas i den gemensamma parken i Falkenberg. Alla fyra tillverkas i Vertical Winds nyetablerade lokaler i Falkenberg. Varje verk är på 200 kW, cirka en tiondel av storleken för dagens konventionella vindkraftverk.

Projektet är ett samarbete mellan Vertical Wind, Falkenberg Energi, E.ON samt Energimyndigheten.

– Det är roligt att forskningsresultat och svensk ingenjörskonst används av energibolag. Jag hoppas att myndighetens stöd ska hjälpa företagen vidare i utvecklingen mot den stora vindkraftmarknaden, säger Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger i en kommentar.

Läs våra tidigare inlägg om Vertical wind: http://evolveu.bloggsida.se/?s=vertical+wind