Solvatten utbildningNy miljöteknik får stöd för demonstration i u-länder. Det är en bra chans för miljöinnovatörer att pröva sig fram mot en ny marknad. Ansökan ska vara hos Tillväxtverket senast 15/3. DemoMiljö ger myndigheter, kommuner, institutioner och företag inom ett fyrtiotal av Sidas samarbetsländer möjlighet att pröva ny teknik. För Dig som inte hinner söka i vår kommer en ny ansökningsomgång i höst. Bilden är från Flickrs MauriceFlowers och visar innovatören Petra Wadström i en utbildningssession för Solvatten.

DemoMiljö är ett gåvobaserat stöd.Gåvans storlek begränsas av EU:s Statstödsregler, nu högst 200 000 € sammanlagt under tre år. Små och medelstora företag kan få stöd till förstudier och projektutveckling. Flera spännande miljöinnovationer tar sikte på just u-landsförhållanden. I senaste ansökningsomgången fick vår favorit Solvatten stöd beviljat till en förstudie i Indien. Klicka här för mer om programmet och kontaktuppgifter.

DemoMiljö kan ge två former av stöd, dels för genomförande av demonstrationsprojekt, dels till förstudier för projektutveckling och projektidentifiering. Stödet kan gå till praktiskt taget alla miöjlösningar i ett u-landsperspektiv

Demonstrationsprojekt

DemoMiljö kan finansiera utrustning eller systemkunnande som för partnerlandet tillför ny kunskap eller ny teknik och där möjlighet finns till ytterligare spridning. Ett demonstrationsprojekt kan bestå av utrustning, arvoden i samband med kunskapsöverföring, kostnader för resor och uppehälle till partnerlandet, studiebesök och utbildningsmaterial, eller en kombination av dessa.

Förstudier

Dessa medel ska kunna användas till projektutveckling och projektidentifiering som i sin tur kan leda fram till en ansökan om demonstrationsprojekt från DemoMiljö. Stödet beviljas till små och medelstora företag för projektförberedande insatser

 Vilka länder det gäller bestäms av svenska regeringen. Några exempel är Burkina Faso, Kenya, Sydafrika, Bolivia, Costa Rica, Indien, Sri Lanka, Thailand, Kina, Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Vitryssland och Ukraina.

Vidare information på Tillväxtverkets hemsida: http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/programfortillvaxt/demomiljo.4.21099e4211fdba8c87b800016983.html