Ekomarine har fått USA-patent, så roligt. Ekomarine är vår länk BiologiskBåtbottenfärg bland länkarna Gift:Ersätt/minska i höger spalt. Men de har också den nu patentskyddade tekniken för rening av ballasttankar. Print

Tekniken bygger på en naturlig process där syret i vattnet reduceras. På så sätt skapas en syrefri miljö där främmande organismer dör. Då vattnet pumpas ut ur fartyget syresätts det igen. Principskissen ovan kommer från Ekomarine. Klicka här för mer om barlastvatten och Ekomarine inkl. länk till inlägg om bästa mljönyhet i januari 2009!

Barlastvatten är nödvändigt för att kontrollera ett fartygs stabilitet när det går utan last. Hanteringen av ballastvatten har länge varit ett problem eftersom ballastvatten innehåller vattenlevande organismer. När de överförs till nya miljöer, kan de rubba balansen i det nya ekosystemet. Exempel på så kallade invasionsarter som kommit till svenska vatten är kammaneten och jätteostronet.

–    Att få patent i USA är ett stort framsteg för Ekomarine. Det är av största vikt att hindra att arter sprids till nya geografiska områden. Förutom att orsaka stort problem för det marina livet, kan en ny art förorsaka enorma kostnader och även ge upphov till epidemier, säger Claes Tarras Ericsson, vd för Ekomarine AB.

Enligt ballastvattenkonventionen från International Maritime Organisation (IMO) skall alla fartyg i internationell trafik ha barlastvattenrening. Konventionen gäller när länder som svarar för 35 % av världstonnaget har ratificerat konventionen.

Mer läsning om företaget som vann omröstningen om bästa miljönyhet i januari 2009: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/dags-att-ekomarines-miljoinnovation-pa-vagen-mot-miljoteknik

Länk till Ekomarines pressmeddelande: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ekomarine/pressrelease/view/ekomarines-teknik-foer-rening-av-barlastvatten-beviljas-patent-i-usa-367491