Eco KraftEco Kraft AB har designat och utvecklat WPS. WPS – Wind Powered Signal Systems är unikt i sitt slag och ett av världens första vindkraftssystem som kan installeras utmed järnväg för att bidra med grön el.

Syftet med systemet är inte att driva tågen utan att istället närproducera grön el till:
– Järnvägsignaler
– Bangårdsbelysning etc.

Eco Kraft AB (Ecologisk Kraft Eskilstuna AB) grundades 2003 av Oscar Gustavsson. Sedan 2008 är Eco Kraft ett eget aktiebolag med verksamhet inom småskalig vindkraft, solkraft och vattenkraft. Eco Kraft har egen utveckling och produktion på egna produkter. Företagets hemsida: http://www.ecokraft.se/