spårbilSpårbilsentusiaster vädrar morgonluft. De behöver mycket pengar bara för att ta fram en fungerande demonstration. Vinterns extrema väder med kyla och stora snömängder har satt kollektivtrafiken på hårda prov. Alla vet om förseningar, inställda tåg och andra olägenheter. KOMPASS (KOMmuner som Prövar Att Satsa på Spårbilar) informerar om möjliga fördelar. (Bild från Pressmeddelandet Klicka här så får du veta mer om fördelarna med spårbil!

Några fördelar med spårbilssystem är:

* Det finns inga rörliga delar i banan som kan frysa fast för växlarna sitter i fordonen.
* Magneter gör att fordonets inbromsning är oberoende av friktionen.
* Spåren är smala och i övrigt genomsläppliga. Snön faller ner på marken i stället för att lägga sig som ett tjockt täcke framför bilen. Därför är snöröjning och stora snömängder inget stort problem. Bilarna kan själva ploga bort den snö som stannar på spåret.
*Hängande spårbilssystem är dessutom än mer oberoende av väder
och vind eftersom fordonet går under spåret i en u-balk som är skyddad
för snö, regn och blöta höstlöv.

– ”Jag tycker därför att vi snarast måste få en pilotbana så att vi kan utvärdera
hur ett spårbilssystem i daglig drift fungerar”, säger Hans Lindqvist,
ordförande i det kommunala nätverket KOMPASS.

– Ett system kostar ca 100 miljoner per km att bygga. Jämför det med spårvagn som kostar mellan 200 och 400 miljoner per km vid nyprojektering. Det finns ingen anledning till att vila på hanen. Staten bör snarast avsätta pengar till en pilotbana så att vi får möjlighet att utvärdera ett system, säger Hans Lindqvist.

Länk till pressmeddelande: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/inga-foerseningar-med-spaarbilar-376590?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=Alert