Purac i Lund har fått en order till en ”svensk” ekostad i Kina. Det gäller en anläggning för en ny reningsprocess med biogasteknik. Den ska fungera som modell när ekostaden byggs. I processen omvandlas avloppsvatten och matavfall direkt till biogas och gödningsämnen. På Puracs bild nedan ser Du Puracs chefsingenjör i Kina, Lennart Huss, och Zhao Wenbao, vd för Tangshan Caofeidians byggföretag, underteckna kontraktet.

PuracKina Den kinesiska ekostaden heter Caofeidian. Den ska byggas utanför staden Tangshan, 20 mil öster om Peking. Den byggs för 600 000 invånare och ska bli en förebild för hållbart stadsbyggande i Kina. Sverige har en central roll vid projektering och byggande sedan regeringen tecknat en avsiktsförklaring med Tangshans myndigheter om samarbete. Klicka här för mer om affären!

Puracs anläggning är ett mindre avloppsreningsverk. Det ska rena avloppsvattnet från 12 000 personer på ett mer energi- och kostnadseffektivt sätt. Avloppsvattnet separeras i så kallat svartvatten och gråvatten.

Svartvattnet består av toalettvatten samt matavfall, som malts ned till små partiklar i en inbyggd avfallskvarn under diskhon i köket. Härigenom reduceras även mängden sopor. I reningsverket behandlas svartvattnet direkt. då omvandlas näringsämnena till biogas. Processen ger mer biogas och förbrukar mindre elenergi än konventionella reningsprocesser. Restprodukten består av ett näringskoncentrat som ska användas inom jordbruket.

Gråvattnet, det mindre förorenade avloppsvattnet från dusch och tvätt, renas för bevattning av jordbruksmark och gräsmattor. Det kan även återvinnas till processvatten till industrin.

– Det här är en ny tillämpning av teknik som provats i liten skala i Hammarby sjöstad i Stockholm. Vi ska nu visa att den är lämplig vid byggandet av reningsverk i kinesiska ekostäder, säger Sören Gotthardsson, chef för affärsutveckling på Purac.

Ordervärdet för Purac är 22 miljoner kronor. Tillväxtverket har bidragit med 3 miljoner kronor till uppförandet av anläggningen.

I nästa etapp byggs en större reningsanläggning för 150 000 invånare i ekostaden. Avsikten är att använda samma teknik.
På sikt kan det bli stora order för oss, säger Sören Gotthardsson.