båttvättMiljöteknikens Boatwasher rapporterar ny miljönytta med båttvättar. Trots förbud mot flera giftiga ämnen i båtbottenfärger samlas höga halter av gifter i de uppsamlings-bassänger som finns under båttvättar. Det visar en studie gjord vid Stockholms universitet. (Bild från Boatwasher).

Båttvättar är ett alternativ till giftiga båtbottenfärger. De fungerar ungefär som en biltvätt där stora borstar tvättar bort ovälkomna påväxtorganismer. Båtar har traditionellt målats med bottenfärger som läcker giftiga ämnen för att förhindra påväxt. Därför har båttvättarna uppsamlingsbassänger för borttvättade färgflagor.

Du har väl röstat för bästa miljönyhet i februari: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/bast1002

Klicka här för resultat och slutsatser av studien.

På uppdrag av Håll Sverige Rent och Trosa kommun har institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) vid Stockholms universitet mätt utsläpp av farliga ämnen från båtbottenfärger i uppsamlingsbassängerna under dessa båttvättar.

TBT är ett mycket giftigt ämne som påverkar många organismer i mycket låga halter. Det har varit förbjudet sedan 20 år för fritidsbåtar. Idag finns ett globalt förbud mot användning av TBT i båtbottenfärger även för stora fartyg. I sedimenten från uppsamlingsbassängerna konstaterades mycket höga halter TBT/kg torrt sediment.

– De som tvättar sina båtar i en båttvätt har ofta inte alls målat dem alls innan sjösättningen för året. Eftersom TBT-färger har varit förbjudna så länge som 20 år är det knappast många som har kvar gamla färgburkar med TBT-färg idag. Även gifter som till exempel koppar och zink påvisas i uppsamlingsbassängerna, berättar Britta Eklund.

I uppsamlingsbassängerna under båttvättarna koncentreras gifterna och tas omhand. Men vad händer med de gifter som finns på de många båtar som inte tvättas i båttvättar?

– Förmodligen hamnar det mesta på backen vid båtuppläggningsplatser. Med regnvatten kommer dessa gifter att spolas ner i vattnet. Hur stort detta problem är vet ingen. Ett viktigt steg i att minska dessa risker är att samla upp färgrester vid till exempel slipning och spolning av båtar, säger Britta Eklund.

Läs mer om Boatwashers lyckade 2009. http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/boatwasher