mats_j_smallMiljöteknikens bästa? KanEnergi redovisar succé på området energisparande. 😀 Finns det någon mer självklart lönsam miljöteknik i vid bemärkelse? Ett EU-projekt med energikartläggningar och utbildning bekräftar detta. Företagen har stora potentiella och lönsamma chanser till energibesparingar. 18 västsvenska idustrier har medverkat och får sin energianvändning genomlyst. KanEnergi är en av våra äldsta länkar i kategorin Vänner i höger spalt. Bild från KanEnergi på VD Mats Johansson.

Det gäller ofta enkla saker som ger pengar tillbaka direkt. Totalt har stora potentialer identifierats, mellan 20 och 35%. Genomsnittet är 26%. Företagen är inte speciella ur ett energierspektiv. Det innebär att liknande möjligheter bör finnas för många andra industrier i Sverige. Klicka här för mer info.! 

– Detta kom inte som någon överraskning för oss men företagen blev överraskade att det fanns så mycket att göra säger Mats Johansson, VD på KanEnergi.

De flesta åtgärderna handlar om att justera och styra befintlig teknik och system utifrån behovet. Andra enkla åtgärder inom ventilation, trycklyft och belysning mm ger överraskande stora effekter.

Konceptet med att jobba med expertstöd för energikartläggningar samtidigt med utbildning av nyckelpersoner inom industrierna har varit väldigt uppskattat. Företagen har redan genomfört åtgärder. De är nu bättre rustade för att jobba löpande med energieffektivisering.

Under våren kommer nya stöd för företag att kartlägga sin energianvändning. Hoppas detta får företagen att jobba med energieffektivisering säger Mats Johansson. Som det är nu rinner pengar ut från företagen via energiräkningarna. Dessa skulle kunna användas på bättre sätt i dagens tuffa tider.

KanEnergi är ett nordiskt konsultföretag som hjälper industrier, fastighetsbolag, energibolag, offentlig verksamhet med smarta energilösningar och bättre energiaffärer.