Lightlab lyckades med sin nyemission. 😛 Den ger bolaget 18,4 Mkr före emissionskostnader. Många tror på utvecklingen av deras kvicksilverfria lågenergilampa. En marginell överteckning (cirka 5%) innebär att emissionen fulltecknats utan att garantiförbindelserna behövt utnyttjas. Styrelsen utnyttjar rätt till övertilldelning samt emitterar aktier som ersättning till garanter och rådgivare. Det tillför bolaget ytterligare cirka 0,9 Mkr. Lightlabs hemsida hittar du som vår länk KvicksilvfriSparlyse i Kategorin Gift:Ersätt/Minska i höger spalt.Klicka här för mer om emissionen och länkar till tidigare inlägg!

– Det är glädjande att bolaget tillförts tillräckligt kapital för att vi skall kunna fullfölja vår ambition att öka utvecklingstakten och anställa fler kvalificerade forskare och utvecklare. Detta är nödvändigt för att snabba upp utvecklingsarbetet. Med denna resursförstärkning ser vi goda möjligheter att ytterligare förbättra såväl lampans prestanda som grundläggande komponentstruktur, säger Bo Madsen, VD LightLab Sweden, i en kommentar.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 490.511,20 kr och uppgår därefter till 2.452.556 kr. Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till 12.262.780, varav 15.000 av serie A och 12.247.780 av serie B.

För att hitta alla våra inlägg om Lightlab klickar du på Lightlab bland nyckelorden i vänster spalt!

Länk till inlägg med några av de nyheter somgjorde att nyemissionen lyckades. http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/lightlab-100112