Energimyndigheten är under 2010 ordförande i nätverket för Europas nationella energimyndigheter, European Energy Network. Målet är att nätverket ska ännu mer bli en kunnig och inspirerande samtalspartner för EU. Läs mer här!Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger övertog vid årsmötet i Madrid ordförandeklubban för de Europeiska Energimyndigheternas organisation EnR.

– När EU nu alltmer styr energipolitikens mål är det viktigt med erfarenhetsutbyte direkt mellan medlemsländernas myndigheter, säger Josephine Bahr Ljungdell chef för Energimyndighetens internationella sekretariat.

EnR har drygt 20 medlemsmyndigheter. organisationen arbetar med förnybar energi och energieffektivisering. Förutom internt erfarenhetsutbyte, är det också en kanal för återföring av erfarenheter från medlemsländerna till EU:s institutioner.

– Vår vision är att EnR skall vara den mest inspirerande samtalspartnern för EU:s beslutsfattare, säger Bahr Ljungdell.

På den Europeiska arenan finns flera motiv för energipolitiken som skall främjas under det svenska ordförandeskapet.

– Jag vill att EnR skall bidra till Europeisk konkurrenskraft genom att sprida kunskap om lönsam l industriell energieffektivisering. Jag vill också att EnR bidrar till mer lönsam bio- vind och solenergi genom att vi lär oss utnyttja reglerna om samarbete i EU-direktivet om förnybar energi, säger Tomas Kåberger i sin programförklaring inför ordförandeåret.