System_Combi_CoolerFläkt Woods har nominerats till Stora Inneklimatpriset. Det får företag eller organisation inom inneklimat, energi och vvs som till kommersiell användning utvecklat en betydelsefull produkt eller tjänst. 😀 Övriga  nominerade är;  Jeff Electronics AB – Styrsystem CCKYRKA;  Swegon AB – Styrutrustning Super Wise; samt IV Produkt – Luftbehandlingsaggregat Envistar Top 16

 Fläkt Woods Combicooler kyler tilluften och ger kallvatten för rumsbaserad kylning. Det är en systemlösning med en energieffektiv kylenhet till ett luftbehandlingsaggregat. System är integrerat och beståer av ventilationsaggregat, kylmaskin, kondensor, förångare, shuntgrupp för kylbaffelkrets samt komplett styr och regler system. Det går att spara upp till 40 % av energin. Bild från Fläkt Woods hemsida. Klicka här för mer om Combicooler och Stora Inneklimatpriset! 
Combicooler minimerar energikrävande avfuktning av tilluften tack vare högre temperatur på tilluften. Den installeras enkelt och kompakt i ett fläktrum. Inga installationer på yttertak behövs. Combi Cooler passar till anläggningar med ett kylbehov upp till 50 W/kvm.

 Stora Inneklimatpriset instiftades år 2001 av Slussen Building Services i samarbete med Energi- och Miljötekniska Föreningen, Svensk Ventilation och Svenska Kyltekniska Föreningen. Juryn består av ordförande Per Fahlén, professor i installationsteknik vid Chalmers samt representanter för nämnda branschorganisationer. Priset ska stärka inneklimatteknikens ställning och att öka intresset för den samma.

Länk till Fläkt Woods presentation av Combicooler: http://www.flaktwoods.se/newsarchive8/stora-inneklimatpriset-2009/