Hammerglass2Hammerglass Sound-In blev bästa svenska miljönyhet i februari. 😆 Nyheten om den innovationen fick mer än hälften av rösterna. Webröstningen gjordes av besökarna till sajten Miljöinovation och EU.

HammerglassBengt-”Vi är glada och stolta för denna utmärkelse”, säger Hammerglass VD Bengt Nilsson. -”Den är bara ett av många tecken på att vår böjda transparenta bullerskärm svarar mot ett stort behov. Dessutom kan den lösa ett miljöproblem som engagerar människor”.

Hammerglass Sound-In är ett nytt effektivt bullerskydd som är osynligt. Med sin nya svängda form stänger bullerskärmarna in ljud, föroreningar och avgaser på vägen. Det har inte tidigare gått att göra i genomskinliga konstruktioner. Ljudet studsar tillbaka ner mot trafiken och slås sönder på och omkring vägbanan. Bild från Hammerglass pressmeddelande.

För att effektivt minska buller rekommenderar EU att skärmar skall vara mellan 2,5 och 5 meter höga. Många länder bygger sedan långe 4-6 meter höga skydd i trä eller betong. Ljud och föroreningseffekterna är bra men väggarna anses fula och tar utsikt både för resande och kringboende. Skärmen är ju mycket vackrare än bullerplank. 

Hammerglass är genomskinliga, färgade eller screentryckta polykarbonatskärmar. De har en mycket hård ytbeläggning i kiseloxid. Ytan gör att skärmarna inte missfärgas av sol och ålder. Graffiti blir lätt att sanera och det blir ett effektivt skydd mot ristningar och vandalism. Skärmarna går inte att slå sönder. De kommer också att hålla skenande fordon kvar på vägen.

Hammerglass är en vidareutveckling av traditionella polykarbonatskivor: Starkare och klarare material, med en stenhård yta. Framförallt ligger skillnaden i just ytbehandlingen. Hammerglass har belagts med en unik blandning av kiseloxid, vilket närmast kan liknas vid en hinna av glas. Tillverkningen av polykarbonat kräver energi. Men de alternativ som finns förbrukar enligt Bengt Nilsson mer resurser. Men frågan är ju om det egentligen finns alternativ som ger samma kombination av bullerskydd och genomskinlighet.

Hammerglass har certifierats i Skyddsklass P8B (motsvarande högsta skyddsklass för galler och rulljalusier). För att nå denna klass skulle glaset stå emot över 70 yxhugg. Efter 72 yxhugg gav Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i Borås upp testet. Då hade de fått dra ut yxan från glaset med en gaffeltruck två gångar.

Företaget Hammerglass har några år på nacken före introduktionen av bullerskärmen. Bengt Nilsson säger att de är endaa företaget i världen  som kan göra okrossbara isolerglas. Huvudprodukt är den okrossbara glasskivan. Kolla gärna youtubefilmen på drygt fem minuter. Micke från Bandhagen knäcker flera sorters skyddsglas men får ge upp mot Hammerglass. Dessutom visar filmen några av företagets produkter. 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MZWHd0XW600&feature=related[/youtube]

Vårt inlägg om innovationen hittar Du här:  http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/hammerglass 

Länk till Hammerglass hemsida: http://www.hammerglass.se/

Webröstningen presenterades så här: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/bast1002