flame-svenljunga_20091214_largeIQR (Industrial Quality Recycling) har utvecklat en ny förbränningsteknik. Det svenska avfallsbolaget tacklade ett spårbundet miljöproblem och nya regler för förbränning. Resultatet blev minskade utsläpp, bredare bränslebas och minskad oljeförbrukning. Den nya tekniken presenteras på mässan Elmia Recycling 25-27 maj i Jönköping. Bild frånElmias pressmeddelande.

IQR, startade för 30 år sedan med affärsidén att ta hand om och vidareförsälja utslitna järnvägssliprar. Det mesta såldes till användning i trädgårdar, men en del var för dåligt för att sälja. Istället startade IQR ett projekt för att på ett miljöriktigt sätt utvinna energi. Klicka här för vidare information!

IQR utvecklade nya metoder för säker förbränning. Men kunderna var fortfarande tveksamma. Då köpte IQR 2003 fjärrvärmeverket i Svenljunga, för att på egen hand destruera järnvägsslipers. Det gav i sin tur unika möjligheter att vidareutveckla förbränningstekniken.

– I ett tidigt skede anlitade vi miljökemisten Kjell Eriksson. Han förespråkade förgasning istället för konventionell förbränning i ett steg, berättar Daniel Karlström, vd för IQR Systems AB.

2006-2007 började ombyggnaden av värmeverket till medströmsförgasning med fast bränslebädd och en patenterad brännare. Anläggningen har snart varit i drift i två år och resultaten presenteras på Elmia Recycling.

Förväntningarna har överträffats med råge. De huvudsakliga fördelarna med förgasning istället för konventionell förbränning är:

• Anläggningen klarar fler typer av biobränslen. Fukthalten har ingen betydelse. Det breddar bränslebasen.

• Utsläppen av stoft och skadliga ämnen är de lägsta i klassen.

• Lasten kan sänkas till under 10 procent av maximal effekt, utan att emissionerna ökar. Man slipper gå över till olja för att hålla gränsvärdena.

IQR lanserar nu tekniken, som beroende på lägre kostnader, är särskilt lämplig för mindre fjärrvärmenät. Effektintervallet ligger mellan 2 och 15 MW.