Soltechhimmel_225x125SolTech Energy har ett solenergisystem som genererar både termisk värme och elektricitet. Nu har de fått en order motsvarande 2.8 MSEK från Botkyrka Kommun. Systemet som skall installeras på Malmsjö Skola i Grödinge söder om Stockholm består av två enheter, 125 respektive 190 kvm. Bild från Soltechs hemsida. Klicka här för mer information!

SolTech Energy har ett luftbaserat solenergisystem. Det bygger på flerårig forskning vid KTH. Systemet är en del av en fastighets yttre skal. Det är ett tak och/eller en vägg i glas och fungerar både som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och solfångare.

Systemet passar för både nybyggnad som för montage på alla typer av byggnader från privata bostäder till flerfamiljshus, kommersiella lokaler och fastigheter. Systemet kan kombineras med alla i dag kända värmesystem från vattenburen el, olja, pellets och ved till olika former av värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, luft/luft) och fjärrvärmesystem.

– Vi ser detta som ett verkligt genombrott för SolTech – att kunna erbjuda och leverera en storskalig systemlösning till en större kund är en bekräftelse på SolTechs teknologi och koncept säger VD Frederic Telander i en kommentar.

Genom att kombinera SolTechs termiska solenergisystem med traditionell solcellsteknik får man en effektiv hybridlösning. Den ger både elektricitet och mycket värme. Systemets totaleffekt uppgår till 65 kW, varav 56 kW avser värme- och 9 kW avser elproduktion.

Systemets termiska energidel kopplas till skolans varmvattenproduktion. Elproduktionen skall i första hand täcka skolans behov av el, eventuellt överskott leds ut på nätet. Under sommaren när skolans verksamhet ligger nere kommer den termiska värmen att ledas ned i skolans energibrunn (borrhål för bergvärme). Detta för att öka verkningsgraden på bergvärmesystemet.

Installationen av SolTech systemet på Malmsjö skola i Grödinge kommer att genomförs i vår.