EnReduce® har påvisat 15-25% besparingar på årsförbrukningen av värme. Vasakronan i Uppsala är ett exempel där den årsvisa och graddagskorrigerade besparingen 2008-2009 hamnade på 15%. Vasakronan beslutade därför att köpa ytterligare åtta anläggningar.

-Det intressanta var, menar Magnus Dureman teknisk förvaltare, att samtidigt som vi sänkte våra driftskostnader så fick vi ett bättre inomhusklimat. Klicka här för mer information!

EnReduce® bygger på kunskapen om att hus har olika förmåga att lagra värme. Denna teknik är baserad på en prisbelönt forskning vidTekniska Högskolan i Stockholm, som kallas husdynamik.

 EnReduce® erbjuder även en webblösning med den unika möjligheten att kunna installeras på alla befintliga regler och DUC anläggningar. Detta innebär att samtidigt som man man utnyttjar styrkan hos EnReduce® kan kunden behålla sin nuvarande utrustning och servicepartner. Anläggningen styrs och bevakas via vilken PC och webbläsare som helst.

 EnReduce® arbetar för en effektivare energianvändning och minskad miljöpåverkan. EnReduce® minskar energiåtgången utan att sänka inomhustemperaturen och ger en jämnare värme med ett behagligare inomhusklimat.