mercurylampaLightLab expanderar. Bolaget har just genomfört en nyemission. Nu förstärker man. Härligt med framtidstro i detta bolag som har många emissioner bakom sig. Man ska ta fram en uppgraderad prototyp av lampan samt förbereda för en kommande kommersialisering.

Roligt att bolaget nu vågar skriva att man ska förbereda kommersialisering. 😆 Lightlab är vår länk KvicksilvFriSparlyse i kategorin Gift:Ersätt/Minska i höger spalt. Bilden är från mizjellybean på Flickr som efterlyser återanvädning av lågenergilamor för de innehåller kvicksilver. Det talas för lite om detta i Sverige.

Ingvar Jönsson knyts till LightLab som konsult och förstärker bolagets forskningsavdelning. Magnus Stuart engageras för att bland annat delta i förberedelserna för en kommersialisering av lampan och adjungeras till styrelsen. Per Olsson ska arbeta med Investor Relations. Klicka här för mer information om personerna och länk till tidigare inlägg om Lightlab!

Ingvar Jönsson är professor emeritus i informationsteori. Han har i hela sitt yrkesverksamma liv utvecklat elektronik i samspel med såväl världsledande som mindre företag. Ingvar Jönsson har legat bakom flera patent inom exempelvis signalöverföring på elnät för styrning och fjärravläsning. Han har under många år varit ansvarig för undervisningen inom elektroteknik på Chalmers. Ingvar Jönssons kompetens stärker utvecklingen av lampans elektronik, mättekniska frågeställningar samt arbetet med miniatyrisering av lampans styrdon inför en kommande kommersialisering av lampan.

Magnus Stuart är civilekonom och bergsingenjör och har varit verksam i ett stort antal bolag som Indevo, Investment AB Öresund, Custos Venture Partners med flera. Magnus Stuart har som managementkonsult och VD erfarenhet av att utveckla bolag från forskning och utveckling till en kommersialisering.

Per Olsson anlitats som IR (Investor Relations)-ansvarig. LightLab är inne i en expansiv fas. Behovet av information till aktieägare, media och andra aktörer på kapitalmarknaden ökar. Per Olsson har varit verksam i såväl kapital- som kommunikationsbranschen i över 10 år och har erfarenhet från liknande tjänster i ett flertal noterade bolag.

Våra inlägg det senaste året reflekterar senaste halvårets glädjande pressmeddelanden men också förra vårens mindre glädjande mätresultat: http://evolveu.bloggsida.se/?s=lightlab