Återvinningsindustrierna:s styrelse har utsett Britt Sahleström till ny VD för . Britt har senast varit chef för Hållbar Utveckling i Fortum Sverige. Dessförinnan har Britt haft en rad befattningar inom såväl den statliga sektorn som näringslivet. Under en följd av år har Britt arbetat som miljöchef, FoU-chef och kvalitetschef inom energibranschen. Vi hoppas Britts utnämning innebär en förstärkning av ÅI:s roll för miljöinnovationer. Klicka här för mer ur deras pressmeddelande. !
”Det är med stor tillfredsställelse som jag konstaterar att vi lyckats rekrytera Britt till VD-tjänsten på Återvinningsindustrierna. Britt förenar betydande erfarenheter från industrin och den offentliga sektorn, inte minst på miljöområdet, med värdefulla personliga egenskaper – god analytisk kompetens, förmåga att snabbt sätta sig in i nya uppgifter, energi och entusiasm.” Det säger ÅI:s styrelseordförande Erik Åsbrink i en kommentar.

”Jag tycker det skall bli mycket spännande att få arbeta med Återvinningsindustrierna och bidra till att utveckla den branschen. Det är frågor som alltid intresserat mig, eftersom resurshushållning och återvinning har en nyckelroll i ett hållbart samhälle”, säger Britt Sahleström i en kommentar.

Britt Sahleström ska tillträda i månadsskiftet april/maj