StalpetOpcon erbjuder sig att köpa Tricorona-aktier i ett offentligt uppköpserbjudande. Vi har tidigare publicerat pressmeddelandet om detta erbjudande. Sedan dess har Opcon fått flera bra order. 😆 Härligt med klimatsmarta smålänningar och Litauer. Finns det något bättre för klimatet än att göra El av spillvärme.

Orderna gäller Fjärrvärmeverket i Aneby och till 3 fjärrvärmeverk i Litauen. Vi firar orderna med en bild (flickr, Henk-Jan van der Klis) från Anebys vackra vattenfall Stalpet. Länk till Opcon hittar Du som GörElavSpillvärme i kategorin  EffektivMtrl/Energi i höger spalt. Klicka här för mer om order och länk till uppköpserbjudande!

 Opcon har fått en order på en ångdriven Opcon Powerbox för produktion av grön el. Därmed förvandlas det tidigare fjärrvärmeverket i Aneby till ett kraftvärmeverk. Kund är POB Energi som driver fjärrvärmeverket i Aneby och som bl.a. fått Aneby Kommuns miljöpris 2009.

Fjärrvärmeverket i Aneby kompletterar därmed sin produktion av värme på 21,8 GWh om året från en 5 MW panna med 3,2 GWh elproduktion. Det motsvarar hushållsel för 500-600 hushåll. Samtidigt går de över till 100 procent förnyelsebar energi och har investerat i ytterligare en
biobränslepanna. Den ersätter en tidigare mindre oljepanna för produktion av
ytterligare 4,7 GWh värme om året, vilket innebär en total framtida produktion
på 26,5 GWh värme och 3,2 GWh el.

Opcon har tagit ytterligare 30 mkr i order. Det gäller Svensk Rökgasenergis (SRE) ledande energi- och miljöteknik för leverans till tre
fjärrvärmeverk i  Litauen. Ordern gäller leverans av tre kompletta anläggningar för rökgaskondensering, rening och vattenbehandling. Syftet är att utnyttja spillvärme med ökad effektivitet samt minskade partikelutsläpp som resultat. Panneffekten i fjärrvärmeverken varierar mellan 8 och 38 MW. Leverans sker under 2010/2011.

– ”Med de här installationerna kommer vi att ha levererat nio anläggningar till
Litauen. Detta trots den ekonomiska krisen som har hållit tillbaka projekt i
området. Om nu finansieringssituationen i området kan lätta så räknar vi med
kraftigt ökade beställningar framöver”, säger Opcons VD Rolf Hasselström.

Länk till inlägg med uppköpserbjudandet:

http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/opcon-tricorona-2