mantexawardMantex ,Vattenfall och Holmen genomför nu ett gemensamt projekt. Det verkar vara en god möjlighet till ett genombrott för Mantex. De ska tillsammans vidareutveckla Mantex teknologiplattform och validera Mantex online-system i industriellt bruk.
Det gäller att kombinera Vattenfalls och Holmens processkunnande med Mantex unika mätteknik. Tre olika mätutrustningar ska utvecklas, utvärderas och implementeras i olika applikationer på förbränningsanläggningar och pappersbruk. Bild fråntidigare pressmeddelande från STING. Klicka här för mer ur pressmeddelandet!

Mantex har utvecklat en ny unik mätmetod, som gör det möjligt att snabbt och noggrant mäta fukthalt i biomassa (t.ex. biobränsle). Fukthalten är en viktig parameter vid förbränning av biobränsle i exempelvis värmekraftverk. Med bättre kunskap om fukthalten kan biobränslet utnyttjas bättre, vilket har många fördelar, inte minst för miljön.

Projektdeltagarna förväntar sig att kunna påvisa besparingar och effektivitetsförbättringar i de utvalda applikationerna. Projektet löper till maj 2011 och omfattar ca 10 MSEK.

”Jag tror inte det finns ett bättre sätt att industrialisera vår teknik än tillsammans med kompetenta, erfarna och kravställande kunder som vill aktivt bidra till att tekniken används i produktion.  Tillsammans med Holmen och Vattenfall får vi nu den möjligheten”, säger Erik Odén, VD Mantex AB

De använder mycket stora mängder biobränsle och skogsråvaror som av naturen varierar i fukthalt, densitet, askhalt mm.  Variationerna påverkar möjligheten att få ut ett maximalt utbyte ur råvaran. En bättre kunskap i realtid om råvarans sammansättning i produktion och vid leverans möjliggör ett större energiutbyte, minskade utsläpp, och en energieffektivare produktion.

Klicka här för information om Mantex partnerskap: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/mante6100