20 procent bättre bränsleekonomi och grönare bilkörning när mobilen visar glada gröna gubbar. KTH-studenternas mobilapplikation ska hjälpa bilförarna att ändra körbeteende. Vad som började som ett examensarbete vill Sebastian Lewenhaupt och Jonas Westman nu börja tjäna pengar på. Bild från KTH:s pressmeddelande.

grönrödgubbe

 

– Kör man riktigt uselt, till exempel i 200 blås, då blir gubben både röd och sur, säger Jonas Westman om mobilapplikation som ska hjälpa bilförare att köra mer miljövänligt. Klicka här för vidare information!

Han och Sebastian Lewenhaupt utvecklade idén till mobilapplikationen – som de kallar förarstöd – när de skrev sina examensarbeten på Skolan för elektro- och systemteknik vid KTH. Med hjälp av STING:s entreprenörskapsutbildning har de sedan vidareutvecklat sin affärsidé och utrett den kommersiella bärkraften.

– Vår ide är att hjälpa bilföraren att köra mer bränslesnålt och miljövänligt genom att föraren belönas vid korrekt körbeteende, till exempel om hon eller han bromsar in långsamt, säger Sebastian Lewenhaupt.

Mobilapplikationen bygger på ett poängsystem där man kan tävla med sig själv och andra. Ju miljövänligare förarna kör, desto fler poäng får de. Att bromsa långsamt är bara ett av många sätt att köra grönare.

Förarstödet kan minska bränsleförbrukningen med upp till 20 procent. Det visar Sveriges Trafikskolors Riksförbund som studenternas beräkningar bygger på. Testerna har studenterna gjort utifrån de körscenarier som biltillverkarna använder för att specificera utsläpp och förbränning i nytillverkade bilar.

Rent tekniskt läser Sebastian Lewenhaupt och Jonas Westmans förarstöd av förarens körbeteende med GPS-teknik. En grön glad gubbe visas i mobilskärmen när föraren kör bensinsnålt och miljövänligt. Gubbarna finns i fem varianter och sträcker sig från grön och glad via gul till röd och sur; de åker upp och ner på skärmen beroende på förarens körbeteende. Att informationen till bilföraren är tydlig och lätt att läsa av har varit viktigt när de utvecklat sin idé.

– Föraren måste ju fokusera på vägen och får inte bli distraherad av för mycket information. Samtidigt måste informationen vara klar och tydlig, säger Sebastian Lewenhaupt.

I slutet av varje körsträcka får föraren ett genomsnittligt betyg och två tips på vad hon eller han ska tänka på till nästa gång. Betygen blir körhistoria som föraren i lugn och ro hemma kan läsa av i grafer.

Hela 2,5 miljarder nedladdningar av mobilapplikationer enbart under förra året visar att människor har stor vana av att använda mobila applikationer i sin vardag. Det pekar på att förarstödet har stor potential att lyckas, säger Sebastian Lewenhaupt och Jonas Westman. Deras handledare håller med.

– Mobilapplikationen ligger helt rätt i tiden. Fordonsindustrin bedriver idag intensiv utveckling för att integrera kommunikationssystem i framtidens bilar för att just skapa intelligenta förarstöd, säger Peter Händel, professor i signalbehandling på KTH.

Länk till pressmeddelande: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kth/pressrelease/view/gubben-i-mobilen-ska-spara-braensle-och-miljoe-389990?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=Alert