EkotankenEkoTanken utökar kommunalt VA till områden som har problem med grundvattnet. Redan idag kan enskilda fastighetsägare via vägnätet koppla upp WC till det kommunala nätet. EkoTanken är en svensk patenterad uppfinning och ett svenskt företag. Nu har det första enskilda avloppet med Ekotankens avloppslösning fått sin första service utförd (tömning/fyllning). Klicka här för mer om Ekotanken.

Anläggningen finns på Vindö i Stockholms skärgård, Värmdö kommun. Den finns i ett område med risk för saltvatteninträngning. På 18 månaders drift har inget grundvatten förlorats på fastigheten. Detta trots full komfort med bad,disk,tvätt+WC! Avloppslösningen är ett komplement till kommunalt VA. Den ger en stor möjlighet att rädda grundvattnet och miljön från olämplig påverkan.

– Vi har utgått från egna behov och skapat ett system där såväl brukaren som samhället och miljön är de verkliga vinnarna, säger Svante Lind en av uppfinnarna. 

Bränsleförbrukningen på ett servicefordon beror inte längre av om det är lastat eller ej. Då kan man dra nytta av transporten ut till fastigheterna och låta slamsugningsbilen ta med sig spolvattnet. Det finns många olika system för enskilda avlopp som släpper ut mer eller mindre orenat vatten på husägarens egen tomt. Men EkoTanken är det enda systemet där enskilda fastighetsägare kan koppla upp sin WC direkt mot kommunalt VA och på så sätt vara säkra på att inga kemikalier eller bakterier återförs till deras eget dricksvatten, samtidigt som grundvattnet på fastigheten lämnas oberört.

– Utvecklingsarbetet och utvärderingen av att systemet verkligen håller vad det lovar har nu pågått i över tre år. Vi är glada och stolta över att kunna säga att alla siffror håller, ja vissa har till och med överträffat våra förväntningar säger Svante Lind.  

EkoTanken utökar kommunalt VA till områden som har problem med grundvattnet. Redan idag kan enskilda fastighetsägare via vägnätet koppla upp WC till det kommunala nätet. EkoTanken är en svensk patenterad uppfinning och ett svenskt företag. Nu har det första enskilda avloppet med Ekotankens avloppslösning fått sin första service utförd (tömning/fyllning).

Anläggningen finns på Vindö i Stockholms skärgård, Värmdö kommun. Den finns i ett område med risk för saltvatteninträngning. På 18 månaders drift har inget grundvatten förlorats på fastigheten. Detta trots full komfort med bad,disk,tvätt+WC! Avloppslösningen är ett komplement till kommunalt VA. Den ger en stor möjlighet att rädda grundvattnet och miljön från olämplig påverkan.

– Vi har utgått från egna behov och skapat ett system där såväl brukaren som samhället och miljön är de verkliga vinnarna, säger Svante Lind en av uppfinnarna. 

Bränsleförbrukningen på ett servicefordon beror inte längre av om det är lastat eller ej. Då kan man dra nytta av transporten ut till fastigheterna och låta slamsugningsbilen ta med sig spolvattnet. Det finns många olika system för enskilda avlopp som släpper ut mer eller mindre orenat vatten på husägarens egen tomt. Men EkoTanken är det enda systemet där enskilda fastighetsägare kan koppla upp sin WC direkt mot kommunalt VA och på så sätt vara säkra på att inga kemikalier eller bakterier återförs till deras eget dricksvatten, samtidigt som grundvattnet på fastigheten lämnas oberört.

– Utvecklingsarbetet och utvärderingen av att systemet verkligen håller vad det lovar har nu pågått i över tre år. Vi är glada och stolta över att kunna säga att alla siffror håller, ja vissa har till och med överträffat våra förväntningar säger Svante Lind. 

Länk till Ekotanken: www.ekotanken.se