Lightlabbjorn_varnestigLightlab har utsett ny VD, sökt ytterligare ett patent och handeln företagets tecknignsoptioner har börjat. 😆 Vi har redan tidigare glatts åt nyemissionen och åt att bolaget nu vågar uttala att man går in i en kommersialiseringsfas. Björn Varnestig (bilden från Lightlabs hemsida) som redan är styrelseledamot har utsetts till ny VD för en period av sex månader. Lghtlabs hemsida är vår länk KvicksilvfriSparlyse i kategorin Gift:Ersätt/Minska i högerkolumn. Klicka här för mer om dessa tre nyheter.

Lightlab går in i ett nytt skede. Med stöd i den lyckade nyemissionen ska förändringar ske i LightLabs organisation och forsknings- och utvecklingsarbete. Företaget ska omstruktureras och förberedas för en kommersialiseringsfas. 

Björn Varnestig är fil dr i fysik från Uppsala Universitet. Han är idag verksam som affärsutvecklingskonsult i eget bolag. Tidigare bland annat VD för Innovationsbron i Stockholm, samt erfarenhet från ett antal befattningar inom teknik- och affärsledning inom bioteknik, tillämpad fysik och IT. Björn Varnestig innehar styrelseuppdrag i ett antal högteknologiska företag.

En ny typ av katodstruktur tagits fram som uppvisat mycket lovande resultat i inledande tester. Den innebär att det blir ett jämnare ljusflöde över lampans yta och att lampan kan drivas med lägre spänningDet förenklar  elektronikutvecklingen och ökar livslängden för lampan.

Den nya katodstrukturen har en beläggning av nanopartiklar. Denna ska öka katodens elektronemission. Katodstrukturen och dess integration i en fältemissionslampa har patentsökts (prioritetsgrundande patentansökan) vid det Europeiska Patentverket (EPO).   

LightLabs teckningsoptioner av serie 3 har nut tagits upp till handel.  Två  teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 9,50 kronor under perioden 1 juni-30 juni 2010. Trots att kursen för Lightlab nu är lite drygt 8 kr så var senast betalt 0, 36 kr.