Företag som använder mer än 500 MWH per år kan få stöd till energikartläggning. Det blir högst 50 % stöd och max. 30 000 kr. Klicka här för vidra information ur pressmeddelandet! Det går att påverka de höga energiräkningarna. Energimyndigheten räknar med att energikartläggningscheckarna kan spara så mycket som 1 TWh om året.

Genom energikartläggning får företaget en rad förslag på lönsamma åtgärder för att effektivisera energianvändningen. Sedan åtar sig företaget att genomföra åtgärder, och kan på så sätt minska både sin miljöpåverkan och sina kostnader.

– Många företag använder mer energi än de behöver för att driva sin verksamhet. Stödet kan ge företagen ett nytt verktyg att frigöra pengar till kärnverksamheterna istället, säger Daniel Lundqvist, projektledare vid Energimyndigheten.

Stödet för energikartläggning finns till och med år 2014. Det beräknas minska företagens energianvändning med upp till 1 TWh per år. Man ansöker om stödet via en e-tjänst på Energimyndighetens webbplats. Det ska sökas innan energikartläggningen påbörjas. Företag som använder mer än 500 MWh kan söka stödet. Det kan också lantbruk som omfattar minst 100 djurenheter göra  oavsett nuvarande energianvändning. Företagen rapporterar sedan vilka insatser de gjort och vilka resultat kartläggningen har givit.

Energimyndighetens sida om stödet: http://www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Ekonomiskt-stod-for-energikartlaggning/