Stormfågeln har haft extra bolagsstämma. Det är ett steg i rätt riktning sedan huvudägaren tagit över efter tidigare lednings försök att lägga ner bolaget. Stormfågeln bygger på mycket spännande patent. Nu hoppas vi igen. Företaget är vår länk BränslesnålFartbåt i kategorin EffektiMtrlEnergi i höger spalt. Klicka här för mer om stämman och länk till vårt inlägg om konflikten. Till ordinarie ledamöter omvalde stämman Johan Borgensköld, Leif Wallman, Göran Sund och Torbjörn Eriksson. Till ny ordinarie ledamot valdes Anders Ardestam som ock¨så är VD i bolaget.

Aktiespararnas representant, Åsa Wesshagen, reserverade sig. Hon lade ned sin röst. Detta som en markering mot att den tidigare extra bolagsstämman den 26 januari 2010 inte var kallad i behörig ordning. Jag brukar tycka att Aktiespararna är mycket bra. Men denna markering förstår jag inte. Om ledningen agerar i strid med intentionerna hos en huvudägare med över hälften av rösterna i bolaget måste den väl bort illa kvickt?

Länk till vårt tidigare inlägg om huvudägarens försvar av bolaget: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/stormfageln-100218