träbyggareaTrä som byggmaterial har stora miljöfördelar. Ett nytt byggsystem ger nya möjligheter att bygga klimatsmart och energisnålt. 8) Det är resultatet av ett flerårigt utvecklingsprojekt som finansieras av CBBT – Centrum för byggande och boende med trä.

Med helt nya konstruktionsprinciper kombinerat med beprövade träregelväggar och träbjälklag har man skapat ett miljöeffektivt byggsystem för hus med 4-8 våningar. Det berättar Karl-Erik Andersson, Deromegruppens koncernchef. Klicka här för mer information.

Byggsystemet är ett öppet system. Det är så flexibilt att unika byggnader skapas, men med ett stort gemensamt teknikinnehåll. Byggsättet håller tillbaka kostnaderna och skapar samtidig maximalt värde för kunden.

– Detta är en viktig milstolpe för bostadsbyggandet, eftersom antalet aktörer som kan tillverka byggkomponenter för flervåningshus i trä därmed ökar markant. På så sätt kan marknadens behov av energisnåla och klimatsmarta flervåningshus i trä tillgodoses, framhåller Karl-Erik Andersson.

Deromegruppen börjar redan i höst att använda systemet när spaden sätts i jorden för två flervåningshus strax intill Turning Torso i Malmö. Längre fram kommer byggsystemet att prövas även i Varberg och Växjö, men även andra intressenter bjuds in att använda sig av det nya byggsystemet.

CBBT som arbetar med att främja forskning och utveckling inom just träbyggnation valde att finansiera projektet under vissa förutsättningar.

– En förutsättning för att CBBT skulle finansiera utvecklingsprojektet var att det skulle handla om ett öppet byggsystem, d.v.s. ett byggsystem öppet för alla att använda. På så sätt bidrar vi till att öka andelen trä i bostadsbyggandet, avslutar Peter Nilsson, Södra Timber, ordförande för CBBT.

Länk till CBBT: www.cbbt.se

Länk till Deromegruppen: www.derome.se