Ekomarine AB (publ) har godkänts av Aktietorget. Grattis till Ekomarine! Det är roligt när miljöinnovationsbolag noteras på de publika aktielistorna. Vi firar med bottenfärgens miljöcykel från företagets hemsida. Första handelsdag är i dag den 27 april 2010. 🙂 Ekomarine är vår länk GiftFriBåtbottenfärg i kategorin Gift:Ersätt/Minska i höger spalt.

Ekomarine gjorde under februari och mars 2010 en nyemission inför listningen på AktieTorget. Emissionen gav Ekomarine drygt 8,3 MSEK och cirka 175 nya aktieägare. Fram till halv två idag hade 3250 aktier omsatts till kurser mellan 8,3 och 9 kr. Teckningskursen var 9 kr/aktie. Axier.se bedömde då att aktien hade potential. Jag har inte räknat på den än. Men spontant kändes inte priset för 20 % av bolaget lågt. Klicka här för mer om Ekomarine. Antalet nya aktier som tecknades uppgick till 922 511 stycken. Det totala antalet är 6 532 511 efter emissionen. Aktiekapitalet ökar med 92 251:10 kr till 653 251:10 kr. Resten av emissionslikviden, drygt 8,2 MSEK, förs till överkursfonden.

–    Att vi under rådande marknadsläge, där flera aktörer fått förlänga teckningstiden eller till och med dra tillbaka sina emissioner, lyckats genomföra vår emission och väl över det lägsta belopp vi satt upp som mål är mycket glädjande. Intresset har varit och är stort för Ekomarine och jag vill ta tillfället i akt att hälsa alla nya aktieägare välkomna till bolaget, säger Ulf Holmström, styrelseordförande

–    Det är glädjande att det finns intresse på marknaden för hållbar utveckling. Jag är stolt över att Ekomarine AB, genom innovativt tänkande och hårt arbete, lyckats komma ända hit. Den enda giftfria båtbottenfärgen Neptune Formula vinner för varje år mer uppmärksamhet och bolaget får fler kunder, säger Claes Tarras Ericsson, VD Ekomarine.

Bolagets memorandum finns tillgängligt på www.aktietorget.se

Länk till vårt senaste inlägg om Ekomarine: http://evolveu.bloggsida.se/borsnoterat/ekomarine-2

Alla våra ca 15 inlägg om Ekomarine hittar Du genom nyckelordet Ekomarine i vänster spalt.