Ecorub ska noteras på Aktietorget. Härligt när miljöinnovationer söker sig till publika listor. 😛 Teckningstiden i EcoRubs nyemission inleddes i går. Den löper till och med den 12 maj 2010. Om den fulltecknas blir det fem miljoner kronor före emissionskostnader. 

EcoRub har en patenterad metod för tillverkning av ekologiskt gummi.  EcoRub har delvis med den patenterade teknologin som grund, utvecklat ett miljövänligt material baserat på återvunnet gummi, återvunnen plast, copolymerer samt trämjöl. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin.  Det framställs i form av gummiduk samt som skivmaterialet Strongboard baserat på gummipulver framställt av begagnade däck.

EcoRubs patenterade teknologi möjliggör tillverkning av tre huvudprodukter.

* Gummiduk
* Strongboard
* Formsprutningsmaterial. Klicka här för mer om Ecorub och om nyemissionen:

Erbjudandet om nyemission i korthet:
* Teckningstid: 26 april – 12 maj 2010.
* Teckningskurs: 5,00 kronor per B-aktie.
* Erbjudandet omfattar lägst 600 000 och högst 1 000 000 B-aktier.
Värdering: Cirka 19,6 miljoner kronor (pre-money).
* B-aktien i EcoRub är planerad att anslutas till AktieTorget. Första dag för handel beräknas bli den 11 juni 2010.
* Emissionslikviden är främst avsedd för att finansiera uppförandet av en pilotskaleanläggning för tillverkning av formsprutningsmaterial samt för en satsning på marknadsföring.

Utsläppen vid tillverkning och bränning av gummiprodukter har stor negativ miljöpåverkan. Varje år samlas det in 3,3 miljoner ton begagnade däck i Europa och en miljard gamla däck ligger lagrade. Det saknas effektiva, storskaliga återvinningslösningar inom området. De stora mängderna utslitna och lagrade bildäck utgör ett miljöproblem. Men de utslitna bildäcken är också en tillgång. Den kan ligga till grund för en lönsam affärsverksamhet på en marknad av betydande storlek.

För ungefär ett år sedan hade vi ett längre inlägg om Ecorubs härliga miljöinnovation. http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/ecorub

Fullständiga villkor och anvisningar finns att tillgå i EcoRubs memorandum. Memorandum, 4-sidig folder samt anmälningssedel finns att tillgå på EcoRubs och AktieTorgets respektive hemsida  www.ecorub.se samt www.aktietorget.se).

Länk till bildrätt: <div xmlns:cc=”http://creativecommons.org/ns#” about=”http://www.flickr.com/photos/fontplaydotcom/2299500908/”><a rel=”cc:attributionURL” href=”http://www.flickr.com/photos/fontplaydotcom/”>http://www.flickr.com/photos/fontplaydotcom/</a> / <a rel=”license” href=”http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/”>CC BY 2.0</a></div>