Att fira Europadagen i Jönköping börjar bli en tradition. Företagarna får med sig flera offentliga och halvoffentliga organisationer, bla. Enterprise Europe Network för ett trevligt firande. Höjdpunkten i årets firarmöte var en presentation av Europaparlamentarikern Anna-Maria Corazza-Bildt. Bild till höger proffsfotografen PETER KNUTSON.

Jag tror hon fick flest kryss i förra EU-parlamentsvalet och därför kom in. Under minglet gick flera fram till henne och berättade att de kryssat henne. Våra EU-parlamentariker är ju de mäktigaste svenska politiker som väljs direkt. (Övriga bilder: Frida Boklund, Regionchef för Företagarna). Klicka här för mer om firandet!

Anna-Maria började förstås med freden, grundmotivet för skaparna av Kol- och Stålunionen. Hon har ju personliga erfarenheter av kriget i fd. Jugoslavien.

Som företagare hon är gick hon sedan direkt på målgruppens huvudintresse. Hennes huvudbudskap i EU-parlamentet är att konkurrenskraft och tillväxt skapar jobb. 70 % av nya regler för företagsamheten i Sverige har sitt ursprung i EU-lagar. Det är inte lätt att skapa lika regler för alla. Ett särskilt problem är betaltider. Där är ofta den lille företagaren utelämnad åt den stora. Skillnaderna mellan länder är också stora.

Anna-Maria är särskilt engagerad för bra mat. I den frågan är hon föredragande i EPP-gruppen i EU-Parlamentet. Innehållsdeklaration på livsmedelförpackningar är en fråga hon drivit hårt. Det gäller bland annat stilstorleken och märkning med ursprungslandet för kött.

Kolla gärna vår omröstning om åtaganden för miljöinnovationer av kandidater inför EU-Parlamentsvalet. http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/eu-rosta-miljo