Opcon får sin första order på en Powerbox till Italien. 😀 Den gäller också en ny applikation. Än en gång sker en försäljning mot en högprisnisch för el. Att återanvända spillvärme måste vara ett av de bästa sätten att spara energi. Du hittar Opcon som vår länk GörElavSpillVärme i höger spalt. Hoppet ökar om ett kommerssiellt genombrott. Opcon har ju redan skapat förutsättningar för produktion i industriell skala. Vi firar symptomatiskt med min bild från Via Appia in mot Rom.

– Det här blir vår första installation vid en avfallsförbränningsanläggning. Det är en intressant applikation” säger Per Hedebäck, affärsområdeschef Renewable Energy, Opcon AB. För mig personligen är ju inte förbränning den idealiska användingen av organiskt avfall. Men beredvilligheten att a hand om avfall på olika sätt varierar ju mellan länder. Läs mer om affären här!

Kunden är Ekipo s.r.l.. Enligt hemsidan är det ett italienskt ingenjörsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer ”turn-key” lösningar till processindustrin. Företaget grundades 1985 och har ca 20 anställda. Det arbetar bland annat med anläggningar för organiskt avfall. Jag tykcer inte de verkar prioritera att uppdatera sin hemsida! Enligt uppgift från Opcon väntas företaget omsluta ca 12 000 000 € i år.

– Vi ser flera fördelar med Opcons Powerboxteknik för elproduktion och ser växande möjligheter för den här typen av anläggningar på den italienska marknaden. Förbränning av organiskt avfall för grön elproduktion är ett område som växer i Italien och vi fokuserar nu allt mer på att utveckla och leverera den här typen av helhetslösningar till våra kunder, säger Massimo Meneghello, vd Ekipo s.r.l.

Leverans ska ske i november 2010. Då ska den ångdriva Opcon Powerbox integreras i en anläggning för förbränning av organiskt avfall.

– Opcon har nu tecknat fem avtal om leverans av Opcon Powerbox bara under de senaste tre månaderna. Det här innebär ännu ett genombrott för vår nya teknik och är vår första Opcon Powerbox order till Italien. Italien är med sina höga elpriser och tidvis brist på el en högintressant marknad för vår teknik för att producera el från varmt vatten eller ånga säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.