Ett 100-tal inbjudna gäster såg på när Peter Roslund (S), kommunalråd i Piteå, invigde talldieselfabriken SunPine den 17 maj. Fabriken producerar diesel från förnybar skogsråvara.

– Det är en stor dag för oss som investerat i SunPine och som betraktar skogen som en viktig del i klimatomställningen, samtidigt som vi ser stora kommersiella möjligheter för slutprodukten, säger grundaren och delägaren av SunPine, entreprenören Lars Stigsson.

Det var år 2008 som Södra, Sveaskog och Preem tillsammans med Lars Stigsson investerade 250 miljoner kronor i projektet att bygga världens första talldieselfabrik. Produktionen kom igång i april år 2010. Fabriken ligger strax utanför Piteå och har ett 20-tal anställda. Klicka här för mer information!

– Målet är att producera 100 000 kubikmeter råtalldiesel om året. Det motsvarar minskade koldioxidutsläpp årligen på cirka 250 000 ton. Det är fantastiskt att skogen så aktivt kan bidra till en grön omställning, säger Magnus Wikman, VD SunPine.

– SunPine är ett bra exempel på vad det energitekniska klustret i Piteå har genererat. Det är en god idé, som nu blir verklighet, säger Peter Roslund (S), kommunalråd i Piteå.

SunPine producerar råtalldiesel med ursprung från råtallolja, som är en biprodukt från skogsindustrins massaprocess. Råtalldieseln förädlas till ett högkvalitativt dieselbränsle vid ett andra processteg vid Preems raffinaderi i Göteborg. Det nya dieselbränslet räknas till andra generationens biodrivmedel och blir ett drivmedel för fordon med dieselmotorer.

Bilder från invigningen av SunPine finns tillgängliga från kl 16 måndagen den 17 maj på www.sveaskog.se