Bixia  offentliggjorde nyligen vårens mottagare  av medel från sin miljöfond. Fonden stöttar privatpersoner, företagare och kooperativ som producerar el från sol, vind, småskalig vattenkraft eller biomassa. 14 projekt fick dela på närmare 500 000 kronor för utveckling inom förnybar energiproduktion i Sverige.

Österlenvind AB i Simrishamn är ett av de 14 projekten som fått bidrag. De bedriver en mindre vindkraftsverksamhet på Österlen sedan 1993. Nu ska de utöka sin verksamhet med två solcellsanläggningar. Idén var att montera solcellspaneler i anslutning till Österlenvinds befintliga vindkraftverk.

– Det är en hel del att sätta sig in i innan man kan komma igång och en sådan process tar både tid och kostar pengar. Stödet från miljöfonden betyder oerhört mycket och kommer bland annat att användas till en förstudie för att t ex reda ut vilka tillstånd som krävs och vilken variant av solpanel som är mest ekonomisk i det här fallet. Vår förhoppning är att vi ska vara igång med solcellerna om ca 1,5 år, säger Ola Jönsson, vd Österlenvind. Klicka här för mer information!

Bland de andra projekten som fått bidrag finns Erik Samuelsson. Han ska utvärdera ett vindkraftverk i modell gårdsverk på 45KW och Elproduktion AB som får stöd att ta fram informationsmaterial till sin mikrovindkraftpark i Katrineholm samt Lyckebo Energi HB som ska restaurera upp en gammal vattenkraftstation i anslutning till en modern anläggning och öppna upp anläggningen för besökare för att på så sätt sprida kunskap kring småskalig vattenkraftsproduktion.

– Tanken med vår miljöfond är att hjälpa elproducenter i ett tidigt skede. Att starta vattenkraftsproduktion eller sätta upp ett vindkraftverk innebär stora investeringar och är långsiktiga projekt. Med miljöfonden kan vi både bidra ekonomiskt och visa att vi tror på projekten. På så vis hjälper vi personer att våga ta steget och satsa på småskalig elproduktion, säger Arne Andersson, ordförande Bixia miljöfond.

Bixia miljöfond etablerades 2008 och stöttar småskaliga producenter. Det vill säga privatpersoner, företagare och kooperativ som producerar el från sol, vind, småskalig vattenkraft eller biomassa. Varje månad avsätter Bixia 45 öre per privatkund till miljöfonden. Sammanlagt delar ut cirka 1 miljon kronor per år. Syftet med miljöfonden är att bidra till utbyggnaden av förnybar elproduktion i Sverige.

– Vi vill att alla ska kunna välja el från förnybara energikällor, men idag räcker den inte. För att nå dit krävs en utbyggnad av produktionen av förnybar el. Det behövs helt enkelt fler producenter. Vår miljöfond är ett sätt för oss att aktivt arbeta med den utvecklingen, säger Arne Andersson.