Volvo lastvagnar ska minska koldioxidutsläppen med 80 procent med en helt ny typ av diesel- och biogasmotor. Under årets upplaga av Nordens största maskinmässa demonstrerar Volvo Truck Center en prototyp som just nu provkörs med metangas av organiskt avfall från fältprovpartnern Lidl.

I takt med kommunernas utbyggnad av biogasanläggningar har marknadsintresset för bättre gasbilar ökat markant. Med den unika teknik Volvo Lastvagnar valt körs dieselmotorn på en blandning av metangas och diesel. Det innebär att gasens fördelar sammanförs med dieselmotorns cirka 35 procent högre verkningsgrad jämfört med tändstiftsmotorer. Lastbilen förbrukar därigenom betydligt mindre energi jämfört med traditionella gaslastbilar.

Bilarna som används under fältprovet är Volvos två modeller med 7-litersmotor – Volvo FL och Volvo FE.

Metandieseltekniken innebär förutom lägre bränsleförbrukning också bättre tillförlitlighet och lägre underhållskostnader. Dessutom kan föraren köra vidare på enbart diesel. Något som gör den till ett realistiskt alternativ för många kunder även i områden där gasdistributionen inte är fullt utbyggd. Klicka här för mer information!

Organiskt avfall från Lidls verksamhet i Eskilstuna omvandlas till biogasen metan. Gasen används i sin tur som drivmedel i det nya fordonet, vilket skapar ett miljövänligt kretslopp.

Så fungerar Volvo Lastvagnars FE/FL-gaslastbil

  • Lösningen byggs runt Volvos beprövade och pålitliga dieselmotorer med Euro 5. Vid konverteringen för gasdrift adderas särskilda tankar för trycksatt metangas (CNG/CBG). Dessutom tillförs ett separat bränslesystem med gasinjektorer i insugningsröret. Bilarna har anpassats för metandiesledrift i samarbete med Stadspartner och Hardstaffs teknik.
  • En mindre mängd diesel sprutas in och antänds av kompressionen, vilket i sin tur antänder metangas/luft-blandningen. Därigenom slipper man använda tändstift, och full nytta dras av den effektiva dieseltekniken. Effekten och körbarheten blir därmed likvärdig med en konventionell diesellastbil.
  • Diesel krävs i varierande mängd under driften, men Volvo Lastvagnar strävar efter att minimera inblandningen av diesel.

Volvo Lastvagnars teknik för metangas + diesel – styrkor i sammanfattning

  • Volvo Lastvagnar är första tillverkare att köra den effektiva dieselmotorn på gas enligt Euro 5-normen.
  • Ca 25 procent lägre energiförbrukning jämfört med traditionella lösningar för gasdrift.
  • Samma effekt och körbarhet som konventionella diesellastbilar.
  • Genom att använda två bränslen ges möjlighet att fullfölja körningen på enbart diesel om gasen skulle ta slut, vilket kan vara praktiskt innan gasdistributionen är fullt utbyggd.
  • Motorns höga verkningsgrad i kombination med möjligheten att även använda tankar för flytande gas, gör tekniken till ett realistiskt alternativ också för fjärrtransporter.

 

Fakta metangas
Både naturgas och biogas består av metan. Skillnaden är att naturgas är ett fossilt bränsle medan biogas framställs av biologiskt nedbrytbart material, till exempel avfall.