DinEl miljöfond har i sin första urvalsomgång beslutat premiera nio energi- och miljöprojekt med sammanlagt närmare 200.000 kronor. Jag sitter nu och laddar för en Göteborgsresa för att ta emot detta premium. 😆 Härligt med uppskattning! 😀 Det blir en underbar dag. Tanken med fonden är att stimulera till miljöförbättringar och sprida kunskap om goda  idéer. Det är ju precis samma som vi jobbar för. Vi tackar alla DinEls kunder och inte minst Göteborg Energi som gett sina kunder möjligheten att på detta sätt stödja goda miljöidéer.

Projekten som nu tilldelas medel gäller stipendier till exjobb, webbtävlingar samt marknadsföring och utbildning. Det är genom kunders tillval av miljöelsprodukterna Lokal VattenEl och VindEl på sitt elinköp som pengar tillförs fonden.  Klicka här för mer om eventet och län till information om oss premierade.

Stipendiaterna samlas hos DinEl på torsdag 27 maj där fondens styrelse och DinEl vill uppmärksamma deras goda projektidéer.

–  Vi har fått en bra start med fonden med flera intressanta idéer att premiera, säger fondens styrelseordförande Lina Bertling, professor vid Chalmers Tekniska Högskola.

–  Jag ser fonden som ett viktigt verktyg i arbetet med att stimulera kunskapsspridning för att finna nya lösningar för energieffektivisering och mot ett uthålligt elkraftsystem, avslutar professor Bertling.

 DinEls försäljningschef Mikael Jednell vill tillägga att:

–  Det är våra kunder vi ska tacka för att DinEl Miljöfond blivit en verklighet. Dels för att de hjälpte oss prioritera miljöfrågan när Din El skapades för drygt ett år sedan och dels för att de gjort sina tillval av ”miljöel” i så stor utsträckning som bidragit till fonden.

–  Vår devis ”Tillsammans blir vi bättre” har verkligen infriats här, avslutar Mikael.

Media är välkomna att delta och bl. a få höra en kort presentation av respektive projekt. Vi startar sammankomsten kl 10.00 och avslutar med lunch kl 12.00. Plats är DinEl kontor Bergslagsgatan 2. Meddela gärna er medverkan till Håkan Andersson tel 0705-83 96 96.

Lista med de nio premierade projekten finns på www.dinel.se/miljofond. Här kan du också läsa mer om DinEl Miljöfond. Nästa ansökningsperiod är oktober- 15 februari.