Ageratecs biodieselprocessor från Ageratec i Norrköping tillsammans med en buss i från Scania, gjorde det möjligt för Rwanda Biodiesel Express att starta den 26 mars i år.

Bussen är den första i Afrika som drivs av biodiesel. Den är tillverkad av olja från oljeväxter, animaliska fetter och använd frityrolja. Biooljan ersätter fossil diesel som är så dyr att köpa och transportera till Rwanda att staten subventionerar dieselpriset till företag och konsumenterKlicka här för att läsa mer!

Rwanda ligger i inlandet och enda sättet att minska beroendet av andra länder är genom att producera egen biodiesel och på köpet hjälper det till att minska koldioxidutsläppen, sa Jean Baptiste Nduwayezu, chef för Institute of Scientific and Technological Research (IRST) i Rwanda i samband med invigningen av biodieselbussen. IRST har köpt biodieselprocessorn och tillverkar bränslet.

– Den nya busslinjen i Rwanda är ett exempel på hur svenskt kunnande och teknik kan bidra till att sprida välstånd i utvecklingsländer samtidigt som det globala klimatet och miljön förbättras, säger Gustav Melin.

– Rwanda har en nationell agenda där arbetet med att producera eget drivmedel ligger högt i prioriteringen. Detta är ett första steg för att lära sig. Processorn ska användas för att utvärdera lokala oljeväxter, ge praktiska erfarenheter och för att etablera en standard för krav för bränslet, säger Kennerth Jonsson, ansvarig för eftermarknad på Ageratec.

Jean Baptiste Nduwayezy från forskningsinstitutet IRST i Rwanda är en av talarna på World Bioenergy 2010 i Jönköping den 25-27 maj. Han presenterar strategier för att tillverka och använda eget drivmedel. En annan talare, Ohene Akoto från Jatropha Africa i Ghana, pratar om hur välstånd kan öka med odling av jatropha.

För hela programmet se: www.worldbioenergy.com

Läs mer om utveckling av biodiesel  Rwanda och Ageratecs arbete i den nya numret av tidskriften Bioenergi som kom ut i dagarna.

Svebio – Svenska Bioenergiföreningen – är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se